Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

19 resultaten voor '"Kolossenzen 2"'.

Preekschets Kolossenzen 2:9

G.J. Krol |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Kolossenzen 2:9 In hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. Schriftlezing: Kolossenzen 2,1-15 Thema: God is in ons midden Het eigene van de zondag De eerste zondag na Kerst. Zo vol als de Ke...

Preekschets Kolossenzen 2:12 - Bediening van de Heilige Doop

W. Verboom |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

1-11; Kolossenzen 2:10-15. Liederen: Psalm 105:5 (OB); 134:3 (OB); LvdK Psalm 8; 111:1,5,6; Gezang 304; 332; 334. Zie voor de doopliturgie ook: Dienstboek II. Leven. Zegen. Gemeenschap, Zoetermeer 200...

Doop

W.M. de Bruin |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

14 en Kolossenzen 2:11-3:4 beschrijft Paulus de doop als een machtswisseling. Door de doop is de gelovige ingelijfd in het sterven, begraven worden en opstaan van Christus (we vinden hier het oud-oost...

Preekschets Johannes 16:33a

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

e ook Kolossenzen 2:15. Niet: ik zal overwinnen, maar ik héb overwonnen. De uitspraak mist elk triomfalisme alleen al omdat die beleden moet worden tegen lijden en verdrukking in. Vrede (eirènè, sjalo...

Preekschets Efeziërs 3: m.n. 17b - Oudjaar

J. Vree |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

or in Kolossenzen 2:7 (daar gecombineerd met ‘opbouwen’); het ‘grondvesten’ correspondeert met Kolossenzen 1:23. De liefde van de Vader, die in Christus is verschenen, biedt een vaste grond. Agapè/aoo...

Besnijdenis

W.M. de Bruin |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

:19). Kolossenzen 2:11 spreekt over een besnijdenis in Christus 'die geen werk van mensenhanden is', en verbindt deze met de doop (Kol. 2:12). In Romeinen 2:28-29 stelt de apostel expliciet dat ware b...

Spirituele christologie

J. Douma |

PreekWijzer |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2002

gen’ (Kolossenzen 2:3). Dieper En toch geloof ik dat dat alles pas werkelijk gekend wordt in de gemeenschap met Christus. Dat leer ik van een uitspraak van de christelijke gereformeerde professor J.J....

Preekschets 1 Korintiërs 1:30

J. van Amstel |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

at in Kolossenzen 2:3, ‘want in Hem zijn alle schatten van wijsheid verborgen’. In de tekst die voor ons ligt, somt de apostel er enkele ervan op: wijsheid. Salomo was in zijn wijsheid onovertroffen. ...

12.4. Van ophouden weten

B.E. Weerd |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

-6 en Kolossenzen 2:16 is op te maken dat het sabbatsgebod niet zomaar van toepassing is op de christenen uit de heidenen. Vervolgens komt juist bij dit gebod de vraag naar voren, welke plaats Gods ge...

Wandelen, weg

M.C. Mulder |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

al in Kolossenzen 2:6: 'Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem'. Op andere plaatsen staat: wandelt door de Geest, wandelt in de liefde of naar de eis der liefde, wandelt als kin...