Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

33 resultaten voor '"Kolossenzen 3"'.

Preekschets Kolossenzen 3:1

M. den Dulk |

PreekWijzer |

Preekschets |

Pasen Kolossenzen 3:1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Schriftlezing: Kolossenzen 3:1-11 Het eigene van de z...

Nieuwe preekschetsen voor de Stille Week en Pasen

Nieuws |

Publicatiejaar: 2016

n bij Kolossenzen 3:1: 'Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.' Lees de hele preekschets Snel een overzicht van al...

Inleiding bij 2 preken van Bonhoeffer: Nu u bent opgestaan

E. van 't Slot |

De levende kerk |

Preek / Meditatie |

Publicatiejaar: 2018

n.a.v Kolossenzen 3:1-4. Ook de preken staan op PreekWijzer: Preek I: Nu u bent opgestaan en Preek II: Nu u bent opgestaan. De preken zijn opgenomen in het boek De levende kerk. Inleiding In de period...

Preekschets Psalm 98:1 - Zondag na Kerst

L. Terlouw; M. Terlouw-Sterk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

55 en Kolossenzen 3:12-7 passen als lezingen naast Psalm 98. Geraadpleegde literatuur B. Plaisier, Postille 47, 93 (bij zondag Cantate op 5 mei); K. Waaijman, Psalmen rond bevrijdend leiderschap, Kamp...

Preekschets Lucas 16:9: christen-zijn op je werk

R. van Putten |

Centrum voor geloof en werk |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

n van Kolossenzen 3: 23 en 24 ‘wat u ook doet, doe uw werk van harte… alsof het voor de HEER is en niet voor mensen – uw meester is Christus’. Het bezit van geld of kapitaal wordt door Jezus dus niet ...

Preek II: Nu u bent opgestaan

D. Bonhoeffer |

De levende kerk |

Preek / Meditatie |

Publicatiejaar: 1932

over Kolossenzen 3:1-4 (Berlijn, 19 juni 1932) Zijn jullie nu met Christus opgestaan, zoek dan wat boven is, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand. Streef naar dat wat boven is, niet naar wa...

Dank, dankzegging, danken, dankbaarheid

T.E. van Spanje |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

en in Kolossenzen 3:15 voor. In Matteüs 11:25 (en Luc. 10:21) heeft de NBG-51 ook het werkwoord 'danken'; hier wordt echter exomologein gebruikt. In 1 Korintiërs 10:16 vertaalt de NBG-51 eulogia met '...

Preekschets Matteüs 11:29

G. Kuiper |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

n kan Kolossenzen 3:12-17 worden voorgelezen als leefregel. ...

Preekschets Efeziërs 4:3

R. Abma |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

or in Kolossenzen 3:12. Vergelijkbaar zijn Galaten 5:23 en 1 Petrus 3:8. nbv heeft: ‘bescheiden, zachtmoedig en geduldig’. Naastepad merkt op dat tapeinofrosunè niet vertaald moet worden met ‘nederigh...

Preekschets Filemon 15-16

D.H. van Wijnen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

us in Kolossenzen 3:18-4:6 ook aangesproken: vrouwen, mannen, kinderen, vaders, maar ook meesters en slaven. Geen afwijzing dus van de slavernij, maar Paulus vraagt zijn lezers op een christelijke wij...