Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

33 resultaten voor '"Leviticus 19"'.

Naaste

H. Lalleman-de Winkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

de in Leviticus 19:18, waar staat dat deIsraëlieten hun naaste moeten liefhebben als zichzelf. In de verzen vóór dit belangrijke gebod staat concreet wat dat inhoudt (Lev. 19:11-18a). Hier wordt het w...

Preekschets Matteüs 22:36

H. Vreekamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

e! In Leviticus 19 vs 18 en vs 34 staat dat gebod’ (Stoel, 44). 40. ‘Deze twee ... de grondslag’: Aan deze twee hangt (singularis!) wet en profeten, namelijk de gehele Thora als eenheid, als een deur ...

Haat

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

n. In Leviticus 19:17-18 vinden we een verbod om de naaste te haten: 'Gij zult uw broeder in uw hart niet haten... Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maa...

Preekschets Matteüs 20:14b - Vijfde zondag na Epifanie

C. van Atten |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

, zie Leviticus 19:13. Het is een beeld voor het laatste oordeel. De opzichter krijgt van de heer van de wijngaard de opdracht de laatsten het eerst uit te betalen: volkomen ongebruikelijk. De gelijke...

Het belangrijkste gebod

I. van den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

. Bij Leviticus 19:1-2.9-18, Psalm 146 en Marcus 12:28-34 ...

Grijs rijmt op wijs

P. Schelling |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

n. In Leviticus 19, een samenvatting van het belangrijkste uit de Tora, de profetische prediking en de wijsheid van het Oude Testament, lezen we: ‘Voor het grijze zul je opstaan en het gelaat van de o...

Preekschets Jesaja 16:3c - 4e zondag van de herfst

A. Kooi |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

ypte (Leviticus 19:34, Deuteronomium 10:19). Maar er is ook een identificatie met het vreemdelingschap die daarvoor al begonnen is. In de geschiedenis namelijk van de aartsvaders van Israël die begint...

Concentrische cirkels

S. Janse |

Kerk & Theologie |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

ep op Leviticus 19:18 Het nieuwtestamentisch beroep op de regel van Leviticus 19:18 (‘Gij zult…uw naaste liefhebben als uzelf’) is in ons verband verhelderend. Het woord ‘naaste’ (πλησίον) komt 17 kee...

12.5. Ouders en kinderen

B.E. Weerd |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

en op Leviticus 19:1-3, waar het vierde en vijfde gebod in vers 3 worden samengevoegd en in vers 4 worden verbonden met de eerste twee geboden. Opvallend is ook dat de moeder in Leviticus 19:3 als eer...

Preekschets Lucas 10:36,37 - Bevestiging van ambtsdragers

A.H. van den Heuvel |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

e met Leviticus 19:18 blijkbaar al gangbaar als hoofdsom van de wet, ondanks Matteüs 22. In verschillende perikopen worden Jezus vragen gesteld over deze samenvatting (zie Mat. 19:19, 32, 22; Mare. 12...