Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

68 resultaten voor '"Lucas 1"'.

Preekschets Lucas 1:39,40

J.J. van Nijen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Lucas 1:39, 40; Psalm 85:11, 12 Eerste zondag na Epifanie Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroe...

Preekschets Lucas 1:54-55

C.W. van den Berg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

fanie Lucas 1:54-55 ‘Hij trekt zich het lot van Israël aan, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in ...

Preekschets Lucas 1:68 - Vierde Advent

W.H.T. Moehn |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Lucas 1:68 Vierde adventszondag Geprezen zij de Heer, de God van Israël, hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Schriftlezing: Lucas 1:67-80 Uitleg De mensen die getuige geweest zijn va...

Preekschets Lucas 1:13 - Eerste Advent

J. van Eck |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Lucas 1:13 Eerste Advent Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen.’ Schriftlezingen: Malea...

Preekschets Lucas 1:18 - Tweede Advent

J. van Eck |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

dvent Lucas 1:18a Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Schriftlezingen: Psalm 62: 1-9; Lucas 1: 13-25 (de reactie van Zacharias en Elisabet) Het eigene van de zondag Voor de...

Preekschets Lucas 1:39-56 - Derde Advent

J. Groenleer |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

dvent Lucas 1:78, 79 Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw ...

Preekschets Lucas 1:46-49 - Vierde Advent

J. Groenleer |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

dvent Lucas 1:46-49 Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, j...

Preekschets Lucas 1:45 - Eerste Advent

W.H.T. Moehn |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Lucas 1:45 Eerste adventszondag Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Schriftlezing: Lucas 1:39-45 Het eigene van de zondag Op deze dag begint een nie...

Preekschets Lucas 1:48-49 - Tweede Advent

W.H.T. Moehn |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Lucas 1:48-49 Tweede adventszondag Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. Schriftlezing: Lucas 1:46-56 Het eigen...

Preekschets Lucas 1:62-63 - Derde Advent

W.H.T. Moehn |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Lucas 1:62-63 Derde adventszondag Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop: ‘Johannes is zijn naam.’ Schriftlezing: Lucas 1:...