Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

25 resultaten voor '"Lucas 10"'.

Preekschets Lucas 10:23

T.T.J. Pleizier |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Lucas 10:23 Invocabit Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en zei tegen hen: ‘Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien!’ Schriftlezing: Lucas 10:17-24 Het eigene van de zondag Met zondag Invoca...

Preekschets Lucas 10:3

A. Sprotte |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

lven. Lucas 10: 3 Het eigene van deze zondag Het is zomer- en vakantietijd. Veel mensen trekken erop uit. We nemen zelfs de ongemakken van lange autoritten op de koop toe. Files en jengelende kinderen...

Preekschets Lucas 10:33 - Werelddiaconaat

J.D.Th. Wassenaar |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Lucas 10:33 Een Samaritaan echter... Schriftlezing: Lucas 10:25-37 Het eigene van deze themadienst Het behoeft geen betoog, dat de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan geschikte stof voor de verko...

Preekschets Lucas 10:36,37 - Bevestiging van ambtsdragers

A.H. van den Heuvel |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Lucas 10:36, 37 ‘Doet u dan voortaan net zo.’ Schriftlezing: Lucas 10:25-37 Tekstkeuze Bij ons in de gemeente - en waar niet - worden met veel moeite mensen gevonden die bereid zijn ambtsdrager te wor...

Toen hij het slachtoffer zag liggen…

A. van Wijngaarden |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Lucas 10:31-32 (bij Lucas 10:25-37) De voorganger roept één kind naar voren en laat het alleen vooraan staan. Dan roept de voorganger een tweede kind dat naast het eerste kind gaat staan. Vraag aan he...

Zomertijd

PreekWijzer |

InfoBijThema |

Publicatiejaar: 2018

n Bij Lucas 10:3 ‘Ga op weg en bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder wolven’. Aansluitend bij het leesrooster: materiaal over de brief aan de Efeziërs: Inleiding over de brief aan de Efeziërs ...

Leven vanuit de toekomst en leven vanauit het verleden

M. Ruf |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

e van Lucas 10 tot één grote uitzendingstoespraak geredigeerd. Er is geen verschil tussen wat de twaalf ten tijde van Jezus moesten doen en verkondigen aan de ene kant en de opdracht aan de tweeënzeve...

Vrouwen in de Bijbel

E. van den Brink |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

a uit Lucas 10, waar zij aan Jezus’ voeten blijft zitten, met Maria, de zuster van Lazarus, bij zijn opwekking (Joh. 11), die Jezus’ voeten wast in Bethanië (Joh. 12). De zusters van Lazarus hoeven he...

Twee keer twee vrouwen

D. van Leeuwen-Assink |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

en in Lucas 10 Marta en Maria. Ze gaan ook over de onderlinge verhouding van die twee vrouwen. Er zijn grote verschillen, maar ook overeenkomsten. Het is interessant om bij beide lezingen te letten op...

Zeven weken van barmhartigheid

G. Zweers |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

ia In Lucas 10:38-42 gaat het om gastvrijheid die Jezus ontvangt omwille van zichzelf. Twee zussen, Marta en Maria, ontvangen hem in hun huis. Veel dingen vragen Marta’s aandacht, terwijl Maria gerich...