Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

29 resultaten voor '"Lucas 11"'.

De heiliging van de Naam

E. Talstra |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2007

6:9, Lucas 11:2 en in de Didache 8:2, het oudchristelijke boek dat ‘de leer van de apostelen’ presenteert. In de Didache wordt de tekst van het Onze Vader geciteerd, met de aanwijzing dat men het dri...

De Voedselbank

J. Drost |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

-13 / Lucas 11:1-13 Verhaal Op school hebben de kinderen een les over de Voedselbank. Ze gaan er ook een kijkje nemen hoe dat werkt. Als de kinderen zien hoe de dozen met voedsel klaargemaakt worden, ...

Puzzel

J. Visser |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

-13 / Lucas 11:1-13 In de vertelling van vandaag horen we Jezus’ uitleg over hoe je moet bidden. Als je hierover met de kinderen praat, is het leuk en zinvol om het vervolgens ook direct in de praktij...

Preekschets: Wat wil je dat ik je geef?

T. Hoekstra, M. Korenromp, C. Kors en M. Wildeman |

Raad van Kerken |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

11 en Lucas 11:1-13 De lezingen uit Kronieken en Lucas gaan over ‘bidden’. Over het je richten tot en je laten richten door God. Op de biddag van gewas en arbeid breidt dit ‘bidden’ zich nadrukkelijk ...

Preekschets Jesaja 61:1 - Vierde Advent

T.T.J. Pleizier |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

bij (Lucas 11). De verkondiging van de door Gods Geest vervulde Messias is niet kraakhelder. De komst van de Messias blijft een geheim. Wij zien een kind in de kribbe, maar daarmee begrijpen wij de M...

Het Onze Vader

A. Houtman |

Protestantse Theologische Universiteit |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

re in Lucas 11:2-4. Zijn beide versies door Jezus uitgesproken of één van beide? Is Jezus dan de auteur van beide versies of van één van beide? En is de betwiste laatste frase van de lange versie in M...

Voorbede

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

33 en Lucas 11:1-13 ...

Preekschets Lucas 13:4b

H. Gijsen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Vanaf Lucas 11:53 is Jezus sprekend verder onderweg naar Jeruzalem. Met het oog op de farizeeën, de scharen, de leerlingen spreekt Hij zich uit. Hij geeft getuigenis van zichzelf en roept zijn hoorder...

Preekschets Prediker 11:4

J.A. Zeilstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

18 en Lucas 11:33-36. Liederen: Tt 7 en 18; ZG 5,61 en 2,82; Gezang 491; 479 (LvdK). Bij de muziek na de preek zou men de afbeelding van een vanitas kunnen beamen, bijvoorbeeld het schilderij van de o...

Preekschets Matteüs 6:15 - Kerkdienst met gevangenen

H.R. Hummelen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

e met Lucas 11. Lucas begint bij de algemene vraag: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Eerst moet iets gezegd worden over het bidden in het algemeen: Wat is b...