Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

21 resultaten voor '"Lucas 16"'.

Preekschets Lucas 16:24

A.H. Wöhle |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Eerste zondag na Trinitatis (tweede door het jaar)In de RK traditie gevierd als sacramentszondag ‘Heb medelijden met mij en stuur Lazarus…’Lukas 16:24 Aanbevolen Schriftlezingen Volgens Luthers rooster:...

Preekschets Lucas 16:31

A.U. Melzer |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Lucas 16:31 Tweede zondag na Pinksteren Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de doden opstaat. Schriftlezing: Lucas 16:19-31 Het...

Preekschets Lucas 16:9: christen-zijn op je werk

R. van Putten |

Centrum voor geloof en werk |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

‘Maak vrienden met behulp van de valse mammon.’ Schriftlezing: Lucas 16 vers 1-13Thema: Christen zijn op je werk Het eigene van de zondag Deze zondag van ‘Christen zijn op je werk’ sluit aan op de dankdag...

Kindermoment Samen en apart

|

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

1e zondag van de herfst Lucas 16:1-(8)17 of alternatief: Genesis 25:19-34 De tweeling Esau en Jakob wordt geboren, twee verschillende mensen. De één wordt jager en de ander herder. Twee tegengestelden...

Kindermoment Niet alleen

|

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

2e zondag van de herfst Genesis 28: 10 – 22 en Lucas 16:19 -31 Jakob vlucht voor zijn leven. Hij heeft zijn vader en zijn broer bedrogen. Tijdens zijn vlucht droomt hij dat God met hem meegaat. Hij...

Sjoemelen

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

oneerlijk is de groenteboer? En meneer Krapgeld? Wat zou Jezus daarvan vinden? Bij Amos 8:4-7 en Lucas 16:1-9 ...

Zwijnenstal

T. Hibma |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

Liedsuggestie J.D.van Laar, Bijbelliederen voor jonge kinderen III, 64: ‘Er was een rijke man’. Bij Lucas 16:19-31 ...

Ergernis aan de genade

H. Greive |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Amos 8:4-7 en Lucas 16:1-9 De evangelist Lucas richt zich nogal eens tot de rijken. Hij wil hen wijzen op hun verantwoordelijkheid. Zij hebben rijke mogelijkheden om Gods vrijgevigheid te weerspiegelen...

Preekschets Prediker 1:2

C.T. de Groot |

PreekWijzer |

Preekschets |

het ‘gewone’ de moeite waard maken. Liturgische aanwijzingen De evangelielezing van deze zondag is Lucas 16:19-31, over de rijke man en de arme Lazarus. Indringend wordt ook hier de vraag naar de zin van...

Hel, dodenrijk, afgrond, duisternis

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

opstanding. Vervolgens worden de dood en het dodenrijk geworpen in de vuurpoel (20:14). Volgens Lucas 16:23 en 26 sterft de rijke man en slaat zijn ogen op in het dodenrijk, waar hij gepijnigd wordt, maar...