Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

19 resultaten voor '"Lucas 22"'.

Preekschets Lucas 22:15,16

J.C. Oosterwijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Lucas 22:15, 16 Laetare Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten...

Preekschets Lucas 22:14-15

L. de Ronde |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Lucas 22:14-15 Witte Donderdag Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor ...

Preekschets Lucas 22:29,30

J.C. Oosterwijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Lucas 22:29, 30 Judica Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn Vader mij voor het koningschap bestemd heeft: jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel, en zetelen op een...

Preekschets Lucas 22:59-61 - Goede Vrijdag

L. de Ronde |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Lucas 22:59-61 Goede Vrijdag En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid: ‘Ja zeker, die man was ook in zijn gezelschap, hij komt immers ook uit Galilea.’ Maar Petrus zei: ‘Ik weet ...

Preekschets Lucas 22:19 - Viering Heilig Avondmaal

W. Verboom |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

m 23; Lucas 22:14-23; Johannes 6:47-59. Liederen: Psalm 16:3, 6 (OB); 105:22, 24 (OB); LvdK Psalm 23; 146; Gezang 355; 358. Voor de liturgie van doop en belijdenis, zie ook: Dienstboek II Leven. Zegen...

Preekschets Lucas 9:22

W.T.V. Verhoeven |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

k aan Lucas 22:37, waar duidelijk verwezen wordt naar Jesaja 53:12. Dan begint het tweede gedeelte van de perikoop. Jezus richt zich vanaf vers 23 tot ‘allen’. Het gaat niet alleen meer om de twaalf l...

Kindermoment Waar ga je zitten?

M. Bommer, R. den Braber, H. Flurina Hiemstra, A. van Wijngaarden |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

En in Lucas 22 en 24 toont Jezus zijn ware aard aan zijn leerlingen aan tafel. Pas als Jezus het brood breekt, vallen de schellen van de ogen bij de twee ‘Emmaüsgangers’. Degene die dient, is tevens o...

Kindermoment Linksom of rechtsom?

M. Bommer, R. den Braber, H. Flurina Hiemstra, A. van Wijngaarden |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

15-28 Lucas 22, 66-71 Bij Matteüs en Marcus is er sprake van twee zittingen over de veroordeling van Jezus. De eerste ’s nachts wordt daar uitvoerig beschreven. De tweede zitting ’s morgens is de offi...

Kindermoment Jezus in Getsemane

Manon Bommer, Ria den Braber, Hike Flurina Hiemstra, Anneke van Wijngaarden |

Bonnefooi |

Kindermoment |

ijbel Lucas 22, 39-46 Hebreeën 4, 14-16 en 5, 1-10 Na de maaltijd met zijn leerlingen gaat Jezus naar de Olijfberg, zoals hij wel vaker doet als hij dicht bij God wil zijn. Aan de voet van de Olijfber...

Preekschets Lucas 6:5

G.W. Morsink |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

naar Lucas 22:19, waar een en ander op rijmt: laboon, edooken en touto poieite als antwoord op tipoieite in vers 6:2. Jezus lijkt hier op David die de tempel binnenging, het brood nam en at en het aa...