Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

32 resultaten voor '"Lucas 3"'.

Antwoord uit de hemel

N. Riemersma |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2010

wordt Lucas 3:21-22 niet als een begin van een nieuwe sectie beschouwd zoals in de NBG-vertaling van ’51, maar als onderdeel van het verhaal over het ‘Optreden van Johannes’, zoals dit gedeelte in de ...

De doop van Jezus door de R/roepende

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

rd in Lucas 3(,4-6), wordt onthuld dat het komen van God heelheid, genezing, redding, bevrijding, verlossing zal betekenen, niet alleen voor Israël, maar voor ‘alle vlees tezamen’, dat wil zeggen voor...

Rode loper

J. Schelling |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2015

1-6 / Lucas 3:1-6 Paul is heel vroeg opgestaan. Buiten is het nog donker. Hij gaat naar zijn werk, héél belangrijk werk. Paul zorgt voor de rode loper. Dat is een mooi stuk vloerbedekking die bij bijz...

Delen

M. Meijer |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2015

-18 / Lucas 3:7-18 Verhaal/gesprek Nodig: zakjes/rolletjes snoep, stempel. Deel het snoep uit aan de helft van de kinderen. De rest heeft dus niks. Zeg er verder niks over. Misschien gaan sommige kind...

De stem van Een die roept

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

1-3). Lucas 3 begint plechtig: ‘In het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius…’ en dan volgt een pantoffelparade. De namen Pontius Pilatus, Herodes en Filippus klinken, en van de hogepriesters A...

Goed nieuws, adderengebroed!

M. de Vries |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

’? In Lucas 3 lijkt Johannes de Doper de draad op te pakken waar Sefanja deze vraag onbeantwoord liet liggen: moet je nu zorgen dat je bij de ‘rest’ komt door middel van een heilig leven, of komt het ...

Preekschets Lucas 1:76 - Vierde Advent

J. van Eck |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

elijk Lucas 3:4-6, waar het optreden van Johannes met woorden van Jesaja wordt ingeleid. Zelf profileert Johannes zich als voorloper van Christus in 3:15-17. vers 77: ‘geven’, hier niet van God (als i...

Preekschets Handelingen 2:37c, 38

M.A. de Hoog |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

4-40; Lucas 3:1-16 Het eigene van de zondag De eerste preek van Petrus en het effect op de hoorders van toen. De reactie van de hoorders staat in het frame van doop, c.q. belijdenis. Daarom zou deze s...

Preekschets 1 Johannes 2:28

P.A. Verbaan |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

er in Lucas 3:7-9 (‘wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel?’) en Johannes de apostel in onze tekst. Uit de vergelijking tussen beide teksten kan naar voren komen hoe ...

Preekschets Matteüs 3:11b-12 - Tweede Advent

A.M. de Hullu |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

1-11, Lucas 3:1-22 en Johannes 1:6-8, 19-34 Handelingen 10:37-38, 13:24-25 Johannes 3:22-36 Matteüs 11:2-19 (Lucas 7:18-35) Matteüs 14:1-12 (Marcus 6:14-29, Lucas 3:18-20) Verder: er zijn veel monogra...