Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

18 resultaten voor '"Lucas 8"'.

Preekschets Lucas 8:8

S. van Kammen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

vers: Lucas 8:8 Schriftlezing: Lucas 8:4-15 Het eigene van de zondag De naam van deze zondag, Sexagesima (zestigste), houdt verband met de afstand in tijd naar Pasen toe. De Veertigdagentijd is nog ni...

Preekschets Lucas 8:48 - Uitvaart

S.H. Hoogendijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Lucas 8:48 ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede’. Schriftlezing: Lucas 8:43-48 Het eigene van deze dienst Verschillende benamingen zijn in omloop: rouwdienst, herdenkings- of afscheidsdienst, dienst ...

Bezet

T. Hibma |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

’ Bij Lucas 8:26-39 ...

Vertel wat God je gedaan heeft

J. Engelen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

29 en Lucas 8:26-39 ...

Preekschets Handelingen 1:14

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

n 22- Lucas 8:2 noemde hij enkele namen. Bij Lindijer (39) een lijst van de vele vrouwen die in Handelingen voorkomen zoals Tabita (9:36), (16:14), Saffïra (5:1). Maria, de moeder van Jezus, komt bij ...

Preekschets Deuteronomium 8:7a

L.H. Westra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

zijn Lucas 8:1-3 of een van de gelijkenissen waarin een feest centraal staat. Passende liederen zijn Psalm 65:5 en 6; elb 218 en 263; T 21 (bij Genesis) en 237 (alleen in de Friese bundel) en Gezang ...

Preekschets Jakobus 4:1

H.A. Keur |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

4 kan Lucas 8:11-15 gelezen worden, Jezus’ uitleg van de gelijkenis van het zaad. Van de Psalmen zou ik in elk geval Psalm 24:1 en 2 laten zingen (‘zijn hart en handen zuiver houdt’). Na het drempelge...

Moeder

H. Lalleman-de Winkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

m. In Lucas 8:1921 zegt Jezus zelfs: 'Mijn moeder en mijn broeders zijn dezen, die het woord Gods horen en doen' (vs. 21). Voortaan zijn zij die in Christus geloven één familie. Dat wil niet zeggen da...

Preekschets Jakobus 5:7a - Zondag Trinitatis

G. van Zanden |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

1-20, Lucas 8:4-15) en wijst ons op het werk van de Heilige Geest dat aanvankelijk plaatsvindt in het verborgene (ondergronds) en later zichtbaar wordt (bovengronds). Een boer weet dat een zaadje pas ...

Pottenbakker

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

4:21; Lucas 8:16; Johannes 19:29. In Romeinen 9:21 staat het in samenhang met de pottenbakker. Verder in 1 Tessalonicenzen 4:4 ('verwerven van vat'); 2 Timoteüs 2:20-21 ('mooi en minder mooi aardewerk...