Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

19 resultaten voor '"Maleachi 3"'.

Preekschets Lucas 7:28b

G.J.M. Baalbergen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

ring: Maleachi 3:1 en Exodus 23:20. Beide teksten hebben echter een verschillende achtergrond. Zo leest Maleachi 3:1 in LXX: 'idou, ego exapostello ton angelon mou kai epiblepsetai hodon pro prosopou ...

11. De twaalf kleine profeten

A. van Wieringen |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

ft in Maleachi 3:22,23-24 heeft meerdere functies. Het is niet alleen de afsluiting van het boek Maleachi, dat veeleer met de bodeformule heeft de Heer der heirscharen gezegd in Maleachi 3:21 afgeslot...

Gedenken

A. van de Beek |

Hasselelponi |

Preek / Meditatie |

Publicatiejaar: 2018

even. Maleachi 3:16 Mensen vergeten snel. Ze vergeten vooral snel het verdriet dat ons leven donker maakte. Na een jaar moet je verdriet om het verlies van je man of vrouw wel over zijn. Dan willen me...

Preekschets Lucas 6:20

G.W. Morsink |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

maar Maleachi 3:15 zegt dat je dan gauw verkeerd oordeelt. Het lijkt wel op de leer van het karma, waar het lot van de mensen afhangt van hun daden (Feenstra). In het Nieuwe Testament komt de gebruik...

Preekschets Lucas 21:15

G.P. van Dam |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

t OT: Maleachi 3:19-24 (in sommige vertalingen is dat Mal. 4:1-6). De intochtspsalm kan Psalm 116:1, 3, 5 en 6 zijn. Bij de lezing uit Maleachi kan Gezang 43 (Lvdk) gezongen worden of Gezang 125 (Lvdk...

Preekschets Matteüs 11:3 - Derde Advent

W.T.V. Verhoeven |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

naar Maleachi 3:1 ‘Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie v...

Preekschets Lucas 1:76 - Vierde Advent

J. van Eck |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

40:3; Maleachi 3:1, vergelijk Lucas 3:4-6, waar het optreden van Johannes met woorden van Jesaja wordt ingeleid. Zelf profileert Johannes zich als voorloper van Christus in 3:15-17. vers 77: ‘geven’, ...

Preekschets Marcus 11:9 en 15:31 - Palmzondag

W.J.W. Scheltens |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

ofeet Maleachi (3:23). Zo klinken hier bijzondere klanken. Jezus geeft in zijn laatste stemgeluid klank aan de voleinding van zijn aardse lijden. Niet onopgemerkt blaast hij de laatste adem uit, niet ...

Preekschets 2 Kronieken 33:12-13 - 2e zondag van de herfst

J.H. Kuiper |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

p zie Maleachi 3. Vooral ook omdat God in dat hoofdstuk nadrukkelijk spreekt over bekering. Zo eindigt het Oude Testament. De bekering van Manasse onderstreept de zin van die oproep. Heeft die bekerin...

Preekschets Genesis 32:29 - 30e zondag door het jaar

J de Kok |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

ordt (Maleachi 3:1), die zal komen. Waarvan de vervulling plaats vindt in Jezus Christus die onder ons getabernakeld heeft (Joh 1:14) in wie God ten volle geopenbaard is. Het mank gaan van Jakob na he...