Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

25 resultaten voor '"Marcus 13"'.

Marcus 13 en de 'de laatste dingen'

R. Zuurmond |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Marcus gebruikt aan het slot van zijn Evangelie ‘de tempel’ als motief. Vanaf Marcus 11:15 is Jezus daar actief. Als laatste speelt de scène met ‘het penningske van de weduwe’ zich af in de tempel. Ge...

'Leven in de breedte'

F.W. Verbaas |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

e bij Marcus 13 In zijn referaat Marcus 13 en de ‘Laatste Dingen’ zegt Rochus Zuurmond rake en pittige dingen over de eschatologie van Marcus. In deze reactie wil ik op zijn exegese voortborduren door...

Teken en tijd

M. den Dulk |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

t van Marcus 13 en wel in de vorm van een vrije, actualiserende bewerking. Lees het hele artikel ...

Wanneer?

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2011

Bij Marcus 13:24-37 ‘Mama, wanneer wordt de baby geboren? Komt die morgen?’ In het begin vraagt Sander het wel elke dag aan zijn moeder. Hij kan niet wachten. Maar dan komt zijn verjaardag ertussendoo...

Preekschets Lucas 21:28 - Tweede Advent

W.T.V. Verhoeven |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

21 en Marcus 13 lopen hier parallel. Opvallend is echter het feit dat Lucas Marcus 13:27 weglaat: ‘Dan zal hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen...

De grote ontknoping

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

n’ in Marcus 13 precies de verzen 14-27 als zondagsperikoop los te knippen. Het is het middenstuk van een lang antwoord dat Jezus geeft op een vraag van Petrus. Jezus heeft aangekondigd dat van de tem...

De wederkomst van de Mensenzoon

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

e uit Marcus 13 maakt deel uit van de ‘apocalyptische rede’ als het antwoord van Jezus op de vraag van de vier intimi: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we herken...

Preekschets Matteüs 24:32-33 - Eerste Advent

A.M. de Hullu |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

over Marcus 13:28-29 of Lucas 21:29-31 in het B- of C-jaar. Het eigene van de zondag De zondag die valt op of na 27 november is de vierde zondag voor Kerst. Het aftellen begint. Het is ook de zondag ...

Preekschets Marcus 8:21

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

en in Marcus 13:24-27. Een teken ‘van de hemel’ is een teken van God: God zelf moet ingrijpen en Jezus daarmee legitimeren. En als er niet zo’n teken komt, dan is Jezus niet wie Hij pretendeert te zij...

Preekschets Johannes 4:10

L. Boot |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

en in Marcus 13:4: ‘wanneer zal het gebeuren (wanneer komt dat koninkrijk)?’, maar: ‘kunnen wij in de presentie van Jezus (ook door de Geest nu aanwezig) Gods glorie herkennen?’ Evenals vele episoden ...