Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

16 resultaten voor '"Marcus 16"'.

Preekschets Marcus 16:6 - Pasen

J. Minnema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Marcus 16:6 Pasen Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neerg...

Preekschets Marcus 16:6,7

P. Visser |

Areopagus |

Preekschets |

Inleiding Gevraagd om een schets voor een Paaspreek te leveren, begon ik Markus 16 te lezen. Al eerder had ik het plan om in de kerkdienst, waarin ook een aantal mensen belijdenis doen, te preken over...

Waarom het slot van het Evangelie naar Marcus ontbreekt

A. Soeting |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2007

ikoop Marcus 16:9-20 afgedrukt onder het kopje Na de opstanding. In de Inleiding op het evangelie wordt gesteld dat de meeste uitleggers deze perikoop als niet oorspronkelijk beschouwen en dat Marcus ...

Bouwstenen kringviering: Niet praten maar doen

E. Wisselink |

Kringvieringen |

Bouwstenen voor kringviering |

Publicatiejaar: 2018

n is (Marcus 16: 1). Hetgeen er gebeurt met de schoonmoeder van Petrus laat zien wat de bedoeling is: Vertrouw je toe aan de Heer. Hij zal je oprichten. Je zult opstaan en God dienen. Ook hierin klink...

Bouwstenen kringviering: zwijgen

J.C. Overeem |

Kringvieringen |

Bouwstenen voor kringviering |

Publicatiejaar: 2018

ding: Marcus 16:7-8 Opnieuw: het begin. Terug naar Galilea, waar het begon: Marcus 1:9 Opmerkingen bij de bijbellezing(en) Als het gaat over zwijgen bij Marcus, gaat het in de theologie over het messi...

Een raadselachtige gestalte in het Marcusevangelie

N. Riemersma |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

et in Marcus 16:5 om een engel gaat, zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste. Met betrekking tot de verwijzing naar de andere synoptische evangeliën vermoed worden dat Matteüs en Marcus...

Preekschets 1 Korintiërs 3:21-23

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

en in Marcus 16 tot de ganse schepping. Het evangelie wacht er op om verspreid te worden in onze leefwereld, onze samenleving, en komt daar ook tot zijn recht. Durven we als moedige mensen van Christu...

Handoplegging

M.C. Mulder |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

e van Marcus (16:18). De handoplegging kan - evenals andere vormen van aanraking - een gebaar zijn van nauwe solidariteit. Met name waar mensen belemmerd zijn in het maken van contact kan zo'n aanraki...

Preekschets 1 Johannes 2:8

A.M. de Hullu |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

1-10, Marcus 16:1-8 of Lucas 24:1-10 gelezen en een korter of langer gedeelte uit 1 Johannes. Voor of na de verkondiging van de opstanding past de doopbediening of de herinnering aan de doop. Dit laat...

Preekschets 1 Petrus 1:3

H.E. van Eeken |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

us…’ (Marcus 16:7) In het Nieuwe Testament merken we dat de inhoud van de hoop zich concentreert op Christus. In Hem worden al Gods beloften ja en amen (2 Korintiërs 1:20). Paulus kan Christus Jezus d...