Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

29 resultaten voor '"Matteüs 26"'.

Preekschets Matteüs 26:42

J.J. van Nijen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Matteüs 26:42 Tweede zondag na Epifanie Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt. Schriftlezing: Matteüs 26:...

Preekschets Matteüs 26:26-27

R.J. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Matteüs 26:26-27 Witte Donderdag Neem, eet, dit is mijn lichaam. Drink allen hieruit. Schriftlezing: Matteüs 26:20-30 Het eigene van de dag De dienst op Witte Donderdag wordt gekenmerkt door de gedach...

Preekschets Matteüs 26:30 - Goede Vrijdag

C.J. de Ruijter |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Matteüs 26:30 Witte Donderdag/Goede Vrijdag Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Schriftlezing: Matteüs 26:17-35; Hebreeën 2:10-18 Het eigene van de feestdag Witte Don...

Preekschets Matteüs 26:31-32 - Witte Donderdag

P. Houtman |

PreekWijzer |

Preekschets |

Matteüs 26:31-32 ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” Maar nadat ik uit de do...

Heeft Jezus een eerlijk proces gehad?

B. Aalbers |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

g van Matteüs 26 en 27. Lees het hele artikel ...

Godslastering of orthodoxie?

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

14 en Matteüs 26,(26-30)57-68 Blasfèmia is volgens de Griekse tekst de reden van Jezus’ veroordeling: godslastering. ‘Des doods schuldig is hij!’ (Mat. 26,66) De hogepriester heeft er een tijdje omhee...

Preekschets Matteüs 6:10

W. Klouwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

-10). Matteüs 26:42 legt dit nader uit. Aanwijzingen voor de prediking Wie dat sleutelvers uit het Onze Vader tot uitgangspunt kiest, moet zich ervan bewust zijn dat zich bij de hoorder een vraag zou ...

Preekschets Psalm 23:1-3

S. de Jong-Tennekes |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

:1-3, Mattéüs 26:28 Witte Donderdag De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. ... Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, ... Dit is mijn bloed, het bloed van h...

Preekschets Jeremia 23:5

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

n uit Matteüs 26:17-25 - is pijnlijk. De inzet van beiden, dat waaraan geleden wordt, is de vraag naar het ware koningschap: hoe zal Gods Rijk komen? op die vraag zicht te krijgen leggen we ons oor te...

Preekschets Jesaja 63:4

B.E. Weerd |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

d met Matteüs 26:36-46 waar Jezus er alleen voor staat. Het Nieuwe Testament gebruikt dit beeld echter om Gods vernietiging van het kwaad aan te duiden (Op. 14:19-20; 19:13-15), waarbij het aannemelij...