Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

23 resultaten voor '"Matteus 3"'.

Preekschets Matteüs 3:17

P.H. Zaadstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 3:17 Eerste zondag na Epifanie En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ Schriftlezing: Matteüs 3:1-17 Het eigene van de zondag Zie ook bij zondag 8 ...

Preekschets Matteüs 3:14

R. van der Weg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Matteüs 3:14 Eerste zondag na Epifanie ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’ Schriftlezing: Matteüs 3:13-17 Het eigene van de zondag Al in het begin van de derde eeuw viert in...

Preekschets Matteüs 3:11b-12 - Tweede Advent

A.M. de Hullu |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

ondag Matteüs 3:11b-12 ‘… na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; hij houdt...

Preekschets Matteüs 3:16,17 - Bediening van de Heilige Doop

A.H. van den Heuvel |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 3:16, 17 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Di...

De boomstronk

T. Hibma |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

13 en Matteüs 3:1-12 Verhaal Midden in de woestijn staat een reusachtige boomstronk. Hoe heeft daar ooit een boom kunnen groeien? Misschien in oeroude tijden, toen er een rivier stroomde door de droge...

Lekker: sprinkhanen!

K. Spronk |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2009

lgens Matteüs 3:4 in leven hield. Het valt bij de lezing van Leviticus 11:22 ook op dat men verschillende soorten sprinkhanen kende. Dat past ook bij het feit dat ze op het menu staan. Dan heb je meer...

Kindermoment: Zie je het?

I. Dobbinga, J. Schelling |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2017

mens (Matteüs 3:17), honger te leiden? Gebruik je macht en doe wat goed is in je eigen ogen.’ Jezus wordt zo door de beproever geconfronteerd met de weeffout van de mens uit Genesis 3. Kan de mens wel...

Preekschets Jesaja 11:1a - Tweede Advent

K. Spronk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

tboek Matteüs 3:1-12. Wie werk wil maken van de vergelijking met het Sint Nicolaasfeest vindt ook aanknopingspunten bij Gezang 116. Uitleg Het goede van recente vertalingen zoals die van de KBS en de ...

Kindermoment: Mag ik het ook zien?

M. Bommer, I. Dobbinga, J. Schelling |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2017

op in Matteüs 3 ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ Maar de toevoeging is hier van belang: ‘luister naar hem!’ (vers 5). Hiermee zetten de evangelisten Jezus neer als de nieuwe Mozes....

De messiaanse koning, Johannes de Doper en Jezus

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

10 en Matteüs 3:1-12 Op deze tweede adventszondag treft de profetenlezing uit Jesaja duidelijk een andere toon dan de evangelielezing uit Matteüs: de optimistische verwachting van de messiaanse koning...