Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

53 resultaten voor '"Matteus 5"'.

Preekschets Matteüs 5:20

P.B. Post |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Matteüs 5:20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Schriftlezing...

Preekschets Matteüs 5:13a - Startzondag

A.P. Berensen |

PKN (Protestantse Kerk) |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

ngen (Matteüs 5:1-10) en met woorden over vervolging (Matteüs 5:11-12). Al te snel zijn de Schriftwoorden over het zoutend zout en het licht-op-de-berg verstaan als actieprogramma voor een missionaire...

Preekschets Matteüs 5:13a: christen-zijn op je werk

C. Hendriks |

Centrum voor geloof en werk |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

zing: Matteüs 5: 1–16 Thema: Christen zijn op je werk Het eigene van de zondag Deze zondag van Christen zijn op je werk sluit aan op Dankdag. Die heet immers voluit ‘Dankdag voor gewas en arbeid’. In ...

Preekschetsen voor Startzondag 2016

Nieuws |

Publicatiejaar: 2016

n bij Matteüs 5:13a "Jullie zijn het zout der aarde" en suggereert als thema naast 'Deel je leven' de brutalere variant ‘Opzouten en wegwezen’. "Dit thema kan daarom aansprekender zijn wanneer deze sc...

Onder Gods dakje

A. van Wijngaarden |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Bij Matteüs 5:17-26 De kinderen staan voor in de kerk. Laat ze hun vuisten ballen (maar niet om boosheid te suggereren). Er wordt een gedichtje opgezegd, zie hieronder, en bij elke regel komt een ving...

Anders dan verwacht

A. van Wijngaarden |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Bij Matteüs 5:33-48 Verhaal Er was eens een Romeinse soldaat die een hele bos speren uit het magazijn had gehaald. Hij moest ze naar zijn centurion, zijn baas over honderd soldaten, brengen. Dat was m...

Preekschets Sefanja 3:5 - Derde Advent

D. de Jong |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

21 en Matteüs 5:45. Het gaat hier echter om schriftgedeelten die een heel verschillende spits hebben en daarom niet op één noemer gebracht kunnen worden. In verband met Sefanja 3:5 doet alleen de verw...

Niets dan goeds

T. Hibma |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Bij Matteüs 5:1-12 Het is herfstvakantie en moeder kon een dag vrij nemen. Ze zijn op de trein gestapt en daarna was het nog een heel stuk met de bus. En nu lopen Jesse en Irene samen met hun moeder d...

Tora koesteren en in praktijk brengen

H. Greive |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

20 en Matteüs 5:17-26 Deuteronomium zet in met: ‘Dit zijn de woorden die Mozes gesproken heeft tot geheel Israël.’ De van het Grieks afgeleide naam van dit boek betekent ‘tweede wet’ of ‘wet opnieuw’....

Vervulling van de wet

D. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

26 en Matteüs 5:33-48 De twee lezingen van deze zondag lijken beide richtlijnen voor de sociale omgang te geven. In Exodus is het de Heer God, die Mozes op de berg Sinaï de geboden voor zijn volk geef...