Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

10 resultaten voor '"Micha 5"'.

Preekschets Micha 5:1

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Micha 5:1 Zevende zondag na Pinksteren Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in...

Kindermoment: Niets te zien?

A. Driebergen |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2018

t Bij Micha 5:1-4a en Lucas 1:39-45 Dit is de vierde zondag van adventsproject: ‘De tafel van hoop’. De profeet Lucas staat centraal. In de kerk zit Lucas elke week aan tafel te schrijven. Op de tafel...

Gezegend onder de vrouwen

M. van Tuyl |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

45 en Micha 5:1-4a ...

Omdat hij uit het huis en geslacht van David was

A.B. Merz |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

lgens Micha 5:1v moest de Messias uit Betlehem komen. In het Johannesevangelie zien we nog hoe de eerste christenen ermee worstelden dat de afkomst van Jezus uit Nazaret niet strookte met de messiaans...

Preekschets Matteüs 2:9 - Kerst

C. Vogelvanger |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

etie (Micha 5:1 uitgebreid met 2 Sam. 5:2) over de geboorteplaats van de Messias wordt hiermee bevestigd en de plaats waar de heilshistorische weg van Jezus begint, duidelijk gemarkeerd. De Messias za...

Preekschets Matteüs 2:2 - Epifanie

R. van der Weg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

m 72, Micha 5:1-4 of Jesaja 60:1-9. Gezang 166 kan heel goed als stapellied fungeren op de drie zondagen van Epifanie. Denk ook eens aan Gezang 483: ‘Gij die alle sterren houdt.’ Volgens de dichter Ad...

Preekschets Lucas 2:9 - Kerst

M.J. Schuurman |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

n dan Micha 5:1-4 en Jeremia 33: 12-13 meeklinken. Als deze herders in de nacht over hun kudde waken, worden de herders met de verschijning van de engel geplaatst in de hemelse glans en glorie. Het li...

Preekschets 2 Samuël 23: 3-4

P.L. de Jong |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2003

jk is Micha 5:1: de eschatologische moošel van God). Algemeen wordt moošel gebruikt in verband met God (bijv. Jes. 40: 10; 63:19) of in niet-politieke zin van mensen als a. heersen over de schepping (...

4. Profetie en vervulling

R. Bos |

Wij hebben gehoord dat God met u is |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2004

lehem Micha 5:1 Matteüs 2:1; Lucas 2:4-7 bewonderd worden door belangrijke mensen Psalm 72:10-11 Matteüs 2:1-11 als vluchteling uit Egypte komen Hosea 11:1 Matteüs 2:15 zijn werk doen zonder veel vert...

Register PreekWijzer

A.P. Berensen |

PreekWijzer |

Overig |

Publicatiejaar: 2017

Dulk Micha 5 1 59 G.H. Lensink Micha 6 8 59 R. Abma Haggai 1 8 56 R.H.Reeling Brouwer Haggai 2 7b,8 56 R.H.Reeling Brouwer Haggai 2 20c 56 R.H.Reeling Brouwer Sefanja 1 12 65 D. de Jong Sefanja 2 14b...