Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

33 resultaten voor '"Openbaring 1"'.

Preekschets Openbaring 1:5,6

E.R. Jonker |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Openbaring 1:5, 6 Invocabit Aan hem die ons liefheeft en ons van zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader ...

Preekschets Openbaring 1:10

H.C. Marchand |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Openbaring 1:10 Vierentwintigste zondag na Pinksteren Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin. Schriftlezing: Openbaring 1:4-20 Het ...

Preekschets Openbaring 1:5a - Hemelvaartsdag

C. van Dusseldorp |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

ige … Openbaring 1:5a Schriftlezing: Openbaring 1:1-8 Het eigene van de feestdag Hemelvaartsdag is voor de christelijke kerk geen gemakkelijke feestdag. Daar is een aantal redenen voor: De vraag of Je...

Preekschets Openbaring 1:5a - Pasen

J.F. Mol |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Openbaring 1:5a Pasen Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Schriftlezing: Openbaring 1:4-8 Het eigene van de zondag Op de dag...

Hemelvaart en weeszondag

Nieuws |

Publicatiejaar: 2018

t uit Openbaring 1:5a ‘… en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige’. C. van Dusseldorp kiest voor een preek op of rond Hemelvaartsdag als insteek niet afscheid en afstand, maar juist de blijvende ...

'Kleding' in de Openbaring van Johannes

A. Soeting |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2008

ld in Openbaring 1:7, ‘Zie, Hij komt op de wolken’. Wie Daniël ook voor ogen gehad mocht hebben, de volgelingen van Jezus zagen Daniëls woorden als profetie aangaande de Messias. De Mensenzoon van Dan...

De grote ontknoping

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

am In Openbaring 1 gaat het opnieuw om de confrontatie van de volken met Degene die de alomvattende orde representeert, de alfa­en­omega. Het bijzondere daar is dat juist Degene die in de wettelooshei...

De hand aan de ploeg

D. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Gods openbaring (1 Kon. 19,13). Later keert de mantel terug in het verhaal over Elia’s hemelvaart: hij slaat ermee op het water van de Jordaan, dat daarop uiteen wijkt en een doortocht mogelijk maakt...

Preekschets Prediker 9:10 - Nieuwjaar

H.C. van der Meulen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

:6-9; Openbaring 1:12-20. Wat de liederen betreft: Psalm 89:1, 5, 6; 119:28, 65; Gezang 1; 158; 259; 271; 293 LvdK; Tf nr. 199; 203. Geraadpleegde literatuur A. Lauha, Kohelet (bk) , Neukirchen-Vluyn ...

Preekschets Matteüs 16:16 - Openbare belijdenis van het geloof

W. Verboom |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

md in Openbaring 1:6. Christenen hebben ook een koninklijk ambt. Een valkuil is om hierbij aan een triomfalistisch christendom te denken. Niets is minder waar. Hetkoninklijk ambt van de gelovige wordt...