Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

15 resultaten voor '"Openbaring 19"'.

Preekschets Openbaring 19:9a

J.F. Mol |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Openbaring 19:9a Witte Donderdag Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ Schriftlezing: Openbaring 19:6-10 Het eigene van de ...

Loven, prijzen

M.C. Mulder |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

en in Openbaring 19. Betekenis in context Oude Testament Het belang van loven Wie het psalmboek in de Bijbel opendoet, raakt onder de indruk van het aantal gebeden waarmee God geprezen wordt. Een gebe...

Kleurensymboliek in het boek Openbaring

A. Soeting |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

s. In Openbaring 19:11-16 wordt het visioen beschreven van de triomferende Christus, gezeten op een wit paard. ‘Hij is gehuld in een mantel gedoopt in bloed’ (vers 13). Sommige uitleggers denken daarb...

Preekschets Lucas 14:14

T.T.J. Pleizier |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

d, en Openbaring 19, waar het Lam het grote middelpunt van het feest, de bruiloft, is. Die bijbelse verbanden kunnen de gemeente bewaren voor enerzijds een spiritualiteit die los staat van het concret...

Preekschets Johannes 1:1

J.D.Th. Wassenaar |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

(vgl. Openbaring 19:13). Dat is nog geen reden om logos met ‘Christus’ te ‘vertalen’, zoals Het Boek doet: ‘In het allereerste begin was Christus er al.’ Of met ‘de Zoon’, zoals de Bijbel in Gewone Ta...

Preekschets Openbaring 1:5a - Hemelvaartsdag

C. van Dusseldorp |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

erkt (Openbaring 19:11-16), opnieuw in oudtestamentische taal (Daniël 7:13, Zacharia 12:10). Hier fungeert het om de urgentie van de inhoud te onderstrepen. Het tweede woord is een woord van God zelf,...

Almacht

G.W. Marchal |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

at in Openbaring 19:15, waarin woorden van Psalm 2:9 en Jesaja 63:3 doorklinken, de benaming Almachtige is toegevoegd. Hoe wezenlijk deze benaming was, blijkt - afgezien van de plaatsen die nog niet g...

Herder

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

. Ook Openbaring 19:15 spreekt met een aanhaling uit Psalm 2:9 over de Herder-koning als Rechter, die de straf voltrekt over zijn vijanden (zie ook Op. 2:26-27; 12:5). Mensen als herders Jezus' herder...

Wraak, vergelding

H.G.L. Peels |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

n. In Openbaring 19:2 klinkt de echo hiervan, met de finale vervulling van de woorden uit het lied van Mozes (in Deut. 32): en Hij heeft het bloed zijner knechten van haar hand geëist'. De prediking v...

16.4. Totdat Hij komt

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

rden. Openbaring 19:6-10: de bruiloft van het Lam. Aanwijzingen voor de leerdienst Doelstelling Na de dienst zijn de hoorders zich ervan bewust dat avondmaal vieren ook met de toekomst te maken heeft....