Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

16 resultaten voor '"Openbaring 22"'.

Wezenzondag

D. van Leeuwen-Assink |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

:1-9, Openbaring 22:12-21 en Johannes 14:15-21 ...

Preekschets 2 Petrus 1:19 - Bevestiging van ambtsdragers

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

ls in Openbaring 22:16, het beeld voor Christus. De perikoop eindigt met een aanwijzing hoe om te gaan met het profetische woord. Als je er eigenmachtig mee omgaat en er je eigen wensdromen in stopt, ...

Preekschets Openbaring 21:24,26 - Epifanie

J. Vree |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

en op Openbaring 22:6, 7 waarmee 21:5 wordt hernomen. Aanwijzingen voor de prediking Niet lang na 1895 mediteerde Kuyper in de serie Gemeene Gratie tweemaal over Openbaring 21:26: ‘En zij zullen de he...

Preekschets Johannes 20:15 - Pasen

E.J. Terpstra |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

n aan Openbaring 22: 1-5. Daar zien we dat de doorbraak van Gods nieuwe wereld met Pasen uiteindelijk daadwerkelijk leidt tot het herstel van de schepping tot haar oorspronkelijke heerlijkheid, ja mee...

Preekschets Jeremia 7:7-8 - huwelijk

A. Priem |

PKN (Protestantse Kerk) |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

et in Openbaring 22:2: In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom bra...

Het merkteken van het beest in Openbaring

R. Roukema |

Protestantse Theologische Universiteit |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2017

oofd (Openbaring 22:2). … en als boek van verzet Het boek Openbaring is ook bedoeld als verzetsliteratuur. Het zegt: doe niet mee met het onrecht en de gewelddadigheden en wreedheden van brute machten...

Preekschets Openbaring 14:1 - 4e zondag na Pasen

A.M. de Hullu |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

rden (Openbaring 22:27). De verzen 6-8, die nog bij de lezing uit het mozarabische leesrooster horen, tekenen twee wegen. (Openbaring kenmerkt zich door scherpe tegenstellingen.) De oproep tot geloof ...

Preekschets Openbaring 3:10-11 - 3e zondag van Pasen

A.M. de Hullu |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

2:10, Openbaring 22: 10). De bemoediging die Christus met het oog op deze beproeving geeft is uiterst kort: ‘Ik zal u bewaren’, NBV: ‘Ik zal trouw zijn’. Betekent dit dat de gelovigen deze verdrukking...

Ster

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

n. In Openbaring 22:16 stelt Jezus zich voor als een morgenster, dat is de brenger van licht op de nieuwe dag. En in hetzelfde boek heten de zeven engelen van de zeven gemeenten sterren (1:20). Jozef ...

Gemeente, kerk, lichaam des Heren

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

. Uit Openbaring 22:16 blijkt dat heel de boodschap van het laatste bijbelboek bedoeld is als troost en bemoediging voor de gemeente op weg naar Gods toekomst. Kern De christelijke gemeente, delend in...