Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

19 resultaten voor '"Openbaring 3"'.

Preekschets Openbaring 3:19

M.A. de Hoog |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Openbaring 3:19 Twaalfde zondag na Pinksteren Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik.Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. Schriftlezing: Openbaring 3:14-22 Het eigene...

Preekschets Openbaring 3:11

P.M.J. Hoogstrate |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Openbaring 3:11 Tiende zondag na Pinksteren Ik kom spoedig! Houd vast aan wat u hebt. Schriftlezing: Openbaring 3:7-13 Het eigene van de zondag Zie de vorige twee zondagen. Het is zomertijd, een wisselende...

Preekschets Openbaring 3:10-11 - 3e zondag van Pasen

A.M. de Hullu |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen. Openbaring 3:10-11 Schriftlezing: Openbaring 3:7-13 Zie ook Preekschets Openbaring 5:5-7 - Beloken Pasen Preekschets Openbaring...

Preekschets Johannes 1:23 - Eerste Advent

P.L. Voorberg |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeftSchriftlezingen: Johannes 1:1-18; Jesaja 40:1-11; Openbaring 3:14-21 Het eigene van de zondag De eerste adventszondag. We moeten er met elkaar wat inkomen. Sinterklaasfeest...

Preekschets Openbaring 1:5a - Hemelvaartsdag

C. van Dusseldorp |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

al zijn volheid op de Messias rustte en door de Messias over de wereld wordt uitgezonden (vgl. Openbaring 3:1; 4:5; 5:6). De meeste invulling in deze begroeting krijgt Jezus Christus, die met een drietal...

Amen, voorwaar

R.D. Anderson |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

leestraditie vult de klinkers aan). De oude leestraditie lijkt echter een weerklank te vinden in Openbaring 3:14 waar 'de Amen' gebruikt wordt als titel voor Jezus. 'Amen' niet overal gebruikt Net zo belangrijk...

Preekschets Efeziërs 3:10

L.T. Witkamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

had te zullen gaan verwerkelijken. Dit plan is aan Paulus bekend geworden door middel van een openbaring (3:3, vgl. Gal. 1:12). Paulus wordt hierbij wel heel speciaal genoemd (zie ook vs. 8), maar het mysterie...

16.3. Wie zijn de gasten?

|

Goed Gelovig |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

hemelen gaat het in Mattheüs 16:13-20. Zie ook Jesaja 22:22 en de Messiaanse interpretatie van Openbaring 3:7. Aanwijzingen voor de leerdienst Doelstelling Na de preek weten de hoorders wie welkom zijn...

Preekschets Micha 4:2b

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

in profetische citaten genoemd. Maar ‘Jeruzalem’ staat met uitzondering van Hebreeën 12:22 en Openbaring 3:12; 21:2 overal voor de aardse tempelstad in . Voor christenen dient bepalend te zijn, dat Jezus...

Kleurensymboliek in het boek Openbaring

A. Soeting |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

uitleggers hebben gemeend dat deze woorden hier ten onrechte staan. Ze zouden eerder thuishoren in Openbaring 3:3, waar de Heer eveneens zegt dat hij komt als een dief, gevolgd door een opmerking over enkele...