Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

19 resultaten voor '"Openbaring 3"'.

Preekschets Openbaring 3:19

M.A. de Hoog |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Openbaring 3:19 Twaalfde zondag na Pinksteren Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. Schriftlezing: Openbaring 3:14-22 Het ...

Preekschets Openbaring 3:11

P.M.J. Hoogstrate |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Openbaring 3:11 Tiende zondag na Pinksteren Ik kom spoedig! Houd vast aan wat u hebt. Schriftlezing: Openbaring 3:7-13 Het eigene van de zondag Zie de vorige twee zondagen. Het is zomertijd, een wisse...

Preekschets Openbaring 3:10-11 - 3e zondag van Pasen

A.M. de Hullu |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

emen. Openbaring 3:10-11 Schriftlezing: Openbaring 3:7-13 Zie ook Preekschets Openbaring 5:5-7 - Beloken Pasen Preekschets Openbaring 14:1 - 4e zondag na Pasen Het eigene van de zondag Het jaarlijkse ...

Preekschets Johannes 1:23 - Eerste Advent

P.L. Voorberg |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

1-11; Openbaring 3:14-21 Het eigene van de zondag De eerste adventszondag. We moeten er met elkaar wat inkomen. Sinterklaasfeest is een duidelijke concurrent. Het is van belang hiervoor expliciet oog ...

Preekschets Openbaring 1:5a - Hemelvaartsdag

C. van Dusseldorp |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

(vgl. Openbaring 3:1; 4:5; 5:6). De meeste invulling in deze begroeting krijgt Jezus Christus, die met een drietal titels wordt getooid, waarin onder meer verwijzingen uit Psalm 89:20-38 hoorbaar word...

Preekschets Efeziërs 3:10

L.T. Witkamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

n een openbaring (3:3, vgl. Gal. 1:12). Paulus wordt hierbij wel heel speciaal genoemd (zie ook vs. 8), maar het mysterie is ook ‘door de Geest aan zijn heilige apostelen en profeten geopenbaard’ (vs....

Amen, voorwaar

R.D. Anderson |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

en in Openbaring 3:14 waar 'de Amen' gebruikt wordt als titel voor Jezus. 'Amen' niet overal gebruikt Net zo belangrijk als de teksten waar het woord 'amen' in voorkomt, zijn de plaatsen waar het woor...

16.3. Wie zijn de gasten?

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

e van Openbaring 3:7. Aanwijzingen voor de leerdienst Doelstelling Na de preek weten de hoorders wie welkom zijn aan het avondmaal en wie niet. Tevens heeft de gemeente geleerd dat als iemand een erns...

Kleurensymboliek in het boek Openbaring

A. Soeting |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

en in Openbaring 3:3, waar de Heer eveneens zegt dat hij komt als een dief, gevolgd door een opmerking over enkele gemeenteleden die hun kleren niet hebben bezoedeld. Het is echter aannemelijker dat J...

Preekschets Lucas 7:22

G.J.M. Baalbergen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

fel); Openbaring 3:14-22 (epifanie). Rond de lezingen zou gezongen kunnen worden: Gezang 46; 53; 168; 169; 325, Tt nr. 76. Geraadpleegde literatuur Augustinus, Sermones de Scriptures 66.3-4; PL, 38,43...