Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

22 resultaten voor '"Openbaring 4"'.

Preekschets Openbaring 4:6

M. den Dulk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Openbaring 4:6 Quasi modo geniti ...vier dieren... Schriftlezing: Openbaring 4:1-11 Het eigene van de zondag Kijken als kinderen: na Pasen worden we als door een kier in de hemel iets gewaar van wat er...

Vier dieren om de troon

E. van den Brink |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

Openbaring 4:6v De bekendste van de bijbelse dieren zijn waarschijnlijk de vier om de troon in de hemel, zeker in de geschiedenis van de christelijke kunst. De Statenvertaling en de NBG spraken van vier...

Preekschets Openbaring 5:5-7 - Beloken Pasen

A.M. de Hullu |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

toekomst gaan. Volgens 1:1 en 19 gaat het boek (deels) over gebeurtenissen in de nabije toekomst. In Openbaring 4:1 wordt niet de gemeente opgenomen, maar mag Johannes in de hemel kijken. Dat in de hoofdstukken...

Op geloven in Christus komt het aan

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

vrijblijvende aangelegenheid. Integendeel: het komt aan op het maken van de enige juiste keuze... Bij Openbaring 4:1-11 en Johannes 3:1-16 ...

Kringviering: Lente is Pasen en hoop

J.C. Overeem |

Kringvieringen |

Complete Liturgie Kringviering |

Publicatiejaar: 2019

bijbehorende gebaren bekend zijn. De bijbel gaat open bij het verhaal over Alles Wordt Nieuw (Openbaring 4, 7, 21), uit de Prentenbijbel. Ik heb voor de prentenbijbel gekozen vanwege de prachtige afbeeldingen...

Oudste, ouderling

A.T. van Blijderveen |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

gemeente voedt en bewaart. Oudsten in de hemel Sprekend over de troon van God in de hemel zegt Openbaring 4:4: 'En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten...

Dank, dankzegging, danken, dankbaarheid

T.E. van Spanje |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

blijkbaar niet (meer) begrepen en daarom veranderd in to potèrion tès eucharistias. Openbaring In Openbaring 4:9; 7:12 en 11:17 worden eucha-ristein en eucharistia gebruikt in een doxologie ('lofprijzing')...

Prediking en apocalyptiek

C. van Ekris |

Areopagus IZB |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

liturgie en de gebeden, maar ook in onze theologie en prediking? Op Hemelvaartsdag preekte ik over Openbaring 4 en 5, over ‘het Lam’ dat kwam en het verzegelde boek in ontvangst nam. Het verbreken van die zegels...

Deur

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

nieuwtestamentische woord thyra (30x) doelt op de in- en uitgang van een huis of een ander bouwsel. Openbaring 4:1 spreekt over de 'deur van de hemel'. In de meeste teksten kunnen we het vertalen met 'deur'...

Heerlijkheid, eer, verheerlijking

M. Rotman |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

door de Heilige Geest ook nu al in zekere mate deel aan krijgen (2 Kor. 3:7-18). Lofprijzing In Openbaring 4:11 vinden we de woorden 'eer' en 'heerlijkheid' samen in een lofzang aan God: vanwege zijn scheppingswerk...