Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

23 resultaten voor '"Openbaring 7"'.

Preekschets Openbaring 7:9

A. Groeneveld |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Allerheiligen Openbaring 7:9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. Schriftlezing: Openbaring 7:2-12 Het eigene van de...

Kies voor het leven

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Jesaja 60:1-11.17-22, Openbaring 7:2-17 en Matteüs 5:1-12 ‘Wees een heilig volk’, zo spreekt Mozes tot het volk Israël aan de oevers van de Jordaan aan het eind van de woestijntocht. Het volk als...

Allerheiligen en Allerzielen

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 60:1-11.17-22, Openbaring 7:2-4.9-17 en Matteüs 5:1-12 De eerste lezing is genomen uit Jesaja 60. Het is het visioen van de terugkeer van de verbannenen van Israël: ‘Als God ons thuisbrengt...

Preekschets Openbaring 14:1 - 4e zondag na Pasen

A.M. de Hullu |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

Johannes nog niet te begrijpen is. Wie zijn deze 144.000? Is het het joodse volk in biologische zin? Openbaring 7 wekt die indruk. Anderen (o.a. Jehova’s getuigen) denken aan keurtroepen.De eerste vermelding...

Getekend en bezegeld

D. van den Akker |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Openbaring 7:2-4 Het boek Openbaring (of Apocalyps) heeft in het verleden voor heel wat angst gezorgd. Vaak geloofde men dat de schrikwekkende taferelen die geschilderd worden ons nog te wachten stonden...

12. Het ongeduld van God

E. Talstra |

Talstra, E. |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

van zijn schepping. Dat beeld gebruikt de bijbel wel vaker: Psalm 104:3-4; Jeremia 49:36, en ook Openbaring 7:1. De profeet ziet die strijdwagens, maar moet de bedoeling nog ontdekken: ‘Wat stellen deze...

Preekschets Genesis 10:32

J. Mudde |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

bijbelgedeelten gelezen te worden. Te denken valt aan Jesaja 60:1-7; Efeziërs 2:1122; 1 Petrus 2:4-10; Openbaring 7:4-12. Door middel van de liedkeuze kunnen ook andere bijbelse noties de dienst ingebracht worden:...

Preekschets 2e advent - Genesis 49:11 en 12

S.P. Roosendaal |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

binden. De overvloed zal straks in het boek Openbaring stralen, want als de stammen genoemd zijn (Openbaring 7) zal blijken dat zij hun kleding wit gewassen hebben in het bloed van Lam (7:14). Ideeën voor...

Preekschets Zacharia 3:2b - Bediening van de Heilige Doop

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

2 en 4; 437; Hoop van alle Volken 109. Passages uit Galaten 3, Efeziërs 4, 2 Korintiërs 5 en Openbaring 7 en 19 kunnen als tweede lezingen dienst doen. Geraadpleegde literatuur Mark Cameron Love, The...

Hitte

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

in het Nieuwe Testament tegen: kausoon in Matteüs 20:12, Lucas 12:55 en Jakobus 1:1; kauma in Openbaring 7:16 (afwezigheid van hitte als teken van verlossing) en 16:9 (aanwezigheid van hitte als teken...