Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

17 resultaten voor '"Openbaring 7"'.

Preekschets Openbaring 7:9

A. Groeneveld |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

ligen Openbaring 7:9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. Schriftlezing: Openbaring 7:2-12 Het eigene van de zondag Al...

Kies voor het leven

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

7-22, Openbaring 7:2-17 en Matteüs 5:1-12 ‘Wees een heilig volk’, zo spreekt Mozes tot het volk Israël aan de oevers van de Jordaan aan het eind van de woestijntocht. Het volk als geheel is geroepen e...

Allerheiligen en Allerzielen

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

7-22, Openbaring 7:2-4.9-17 en Matteüs 5:1-12 De eerste lezing is genomen uit Jesaja 60. Het is het visioen van de terugkeer van de verbannenen van Israël: ‘Als God ons thuisbrengt, dat zal een droom ...

12. Het ongeduld van God

E. Talstra |

Talstra, E. |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

n ook Openbaring 7:1. De profeet ziet die strijdwagens, maar moet de bedoeling nog ontdekken: ‘Wat stellen deze voor, mijnheer?’ De engel legt het uit. God heeft de vier stormwinden klaar staan om de ...

Preekschets Openbaring 14:1 - 4e zondag na Pasen

A.M. de Hullu |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

zin? Openbaring 7 wekt die indruk. Anderen (o.a. Jehova’s getuigen) denken aan keurtroepen. De eerste vermelding van de verzegeling wijst in een andere richting. In 7:3 worden ze de dienaren van onze...

Preekschets Genesis 10:32

J. Mudde |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

4-10; Openbaring 7:4-12. Door middel van de liedkeuze kunnen ook andere bijbelse noties de dienst ingebracht worden: Psalm 2; 47:2, 3; 87, diverse versies van Psalm 117; Gezang 27, 109 en 308. Geraadp...

Getekend en bezegeld

D. van den Akker |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Openbaring 7:2-4 Het boek Openbaring (of Apocalyps) heeft in het verleden voor heel wat angst gezorgd. Vaak geloofde men dat de schrikwekkende taferelen die geschilderd worden ons nog te wachten stond...

Preekschets Zacharia 3:2b - Bediening van de Heilige Doop

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

5 en Openbaring 7 en 19 kunnen als tweede lezingen dienst doen. Geraadpleegde literatuur Mark Cameron Love, The evasive Text. Zechariah 1-8 and the frustrated Reader, Sheffield 1999 196-205; Erik Pet...

Hitte

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

ma in Openbaring 7:16 (afwezigheid van hitte als teken van verlossing) en 16:9 (aanwezigheid van hitte als teken van gericht). Letterlijk en concreet a.Hitte (met de zon als haar veroorzaker) maakt de...

Herder

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

g. In Openbaring 7:14 is Jezus als het Lam (Op. 5) tegelijk de Herder die zijn kudde verzorgt en hen brengt bij de bronnen van het leven. Aspecten vanJezus herderlijke zorg Naast Johannes 10, waar Jez...