Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

77 resultaten voor '"Psalm 1"'.

Preekschets Psalm 1:1 - Nieuwjaar

B. den Butter |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Psalm 1:1 Nieuwjaar Gelukkig de mens. Schriftlezing: Psalm 1 Uitleg In de traditie wordt Psalm 1 wel gezien als een voorrede op de hele psalmenbundel. In dit lied wordt in gecomprimeerde zin gevonden ...

Boom aan levend water

B. Siertsema |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2009

g van psalm 1. Het is op het eerste gezicht zelfs nauwelijks herkenbaar als een lied bij psalm 1. Hier staan niet de rechtvaardige en de goddeloze tegenover elkaar. Het begint niet met een uitbundig ‘...

Geitensater en runderzoon

A. Jobsen |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

n van Psalm 1 en van Psalm 139; maar ook de teleurstelling bij het lezen van Genesis 22. In Psalm 1 is immers inclusief vertaald: ‘de mens’. De ‘goddelozen’ uit eerder vertalingen zijn ‘wettelozen’ ge...

Signalement van de goddeloze

E. van den Brink |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2008

n van psalm 1 is talloze malen afgebeeld. Maar zelden zijn tegenhanger, de goddeloze in zijn raad, het consilium impiorum van de grondtekst. De westelijke middeleeuwers kenden geen Hebreeuws en geen G...

Preekillustraties: Kiezen

PreekWijzer |

PreekIllustraties |

Publicatiejaar: 2017

uden. Psalm 1 leert ons dat het gaat om vruchtbaarheid, die optreedt wanneer je je wortels uitstrekt naar waar ‘water stroomt’. Dat mag een dagelijkse vraag zijn: was ik vandaag geworteld in stromend ...

Over de levensboom - Christus en zijn kruis

R. ten Hoopen |

Protestantse Theologische Universiteit |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

ie op Psalm 1). De verbinding tussen het kruis van Jezus en de levensboom vinden we al bij Justinus de Martelaar (rond 160 die de levensboom als voorafbeelding van het kruis schetst (Dialoog met Tryph...

Gelukkig wie vreugde vindt in de Tora van de Eeuwige

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

,1-9, Psalm 1 en Matteüs 22,34-46 Met de gave van de Tora op Sinai, bemiddeld door Mozes, werden de stammen van Israël tot één volk verbonden met de Eeuwige, met als opdracht licht te zijn voor de vol...

Preekschets Job 2:13

J.A. Zeilstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Heer. Psalm 1 vertolkt een zwart-wit wijsheid, die hier lijkt te worden aangevochten. In Psalm 23 wordt het Godsvertrouwen vertolkt ondanks de duisternis van een bepaalde levensfase. Lucas 4:42-44 sta...

Preekschets Job 29:11

J.A. Zeilstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

ngen) Psalm 1; (na de prediking) Gezang 482; (als Tafellied) Gezang 347; (slotlied) een aantal verzen uit Psalm 136. Geraadpleegde literatuur A. van Selms, Job, II POT, Nijkerk 1983; Strack/Billerbeck...

Preekschets Lucas 2:19 - Oudjaar

H.C. van der Meulen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

n aan Psalm 1 en als epistellezing aan 1 Johannes 2:3-6. Te zingen liederen uit LvdK: Psalm 1; 139; Gezang 133:13, 14, 15; 146:3, 4, 5, 6; 481:1; Tt nr. 143. Niet alleen nu, maar zeker ook in deze die...