Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

50 resultaten voor '"Psalm 103"'.

Preekschets Psalm 103:2 - Oudjaar

W. Dekker |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Psalm 103:2 Oudjaar Zégen, mijn ziel, de ÉNE, En vergeet nóoit Al wat hij volbréngt! (NB) Schriftlezing: Psalm 103 Het eigene van de dienst De dienst op oudejaarsavond brengt niet zo veel mensen meer ...

Preekschets Psalm 103:17-18 - Nieuwjaar

W. Dekker |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Psalm 103:17-18 Nieuwjaar Maar de vriendschap van de ENE is van eeuwig tot eeuwig over wie hem vrézen, zijn geréchtigheid voor zónen van zónen; voor wie zijn verbónd bewaken, voor wie gedenken zijn óp...

Preekschets Marcus 2:16

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

ngen: Psalm 103 (als lofpsalm); 1 Korintiërsl: 16-31, waaruit blijkt dat de christelijke gemeenschappen aanvankelijk hoofdzakelijk uit onaanzienlijken bestond. Liederen: Psalm 103:1-4; Gezang 47 (een ...

Preekschets Matteüs 6:15 - Kerkdienst met gevangenen

H.R. Hummelen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

. Zie Psalm 103: ‘zo ver als het oosten is van het westen’. En zie gelijkenissen als de verloren zoon en de koning die kwijt scheldt, Matteüs 18:21-35. Het probleem ligt bij de mens die niet kan gelov...

Preekschets Psalm 104:30 - Pinksteren

T. Zijlstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

lgen. Psalm 103 en 104 beginnen allebei met ‘Prijs de Heer, mijn ziel’. De dichter spoort zijn ziel aan. De mens die hij is op de adem van God. Het loven ontstaat uit het overdenken van Gods weldaden....

Preekschets Matteüs 27:59 - Stille zaterdag

A. Juffer |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

eren: Psalm 103; Gezang 182:1, 6; 195; 267. ...

Zelfbeschikking en controleverlies

M. van Nie |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

0-26, Psalm 103 en Lucas 17:11-19 ‘Ik heb er niet zelf voor gekozen om geboren te worden, maar wil wel zelf kiezen hoe ik zal sterven.’ Dit is een uitspraak die typerend is voor onze tijd. Autonomie e...

Over vergeving

M. Boon |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

e. In Psalm 103 wordt JHWH geprezen omdat Hij geduldig is en zijn toorn niet eeuwig duurt. ‘Geduldig’ (NBV) of ‘lankmoedig’ (NBG): het Hebreeuwse ’areg ’apajim betekent letterlijk ‘lang van neusgaten’...

Menselijk lijden en bevrijdende beloften

W. Roobol |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

:2-8, Psalm 103:1-7 en Lucas 13:1-9 ...

Preekschets bij NLB 903

L.M. Bloklander |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

3 en Psalm 103 (vers 17). Het oorspronkelijke lied kun je zien als een uitwerking van Klaagliederen 3:22-36 en Hebreeën 12:5-11. Dit is echter in de vertaling in ons Liedboek niet direct terug te zie...