Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

32 resultaten voor '"Psalm 110"'.

Voetbank

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

); in Psalm 110:1 is dat de koning. Het Nieuwe Testament noemt eveneens de voetbank. Tweemaal wordt Jesaja 66:1 verwerkt (Mat. 5:35; Hand. 7:49; vgl. Barnabas 16:2). Psalm 110:1 is een geliefd woord: ...

Debat op het scherp van de snede

N. Vlaming |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Psalm 110 en Matteüs 22,41-46 Zal deze zondag Laetare – ‘Verheug je, Jeruzalem!’ – ons vreugde doen scheppen? Lijken Psalm 110 en de woorden van Jezus niet eerder vijandigheid te kweken? Stoot Jez...

10.2. Jezus is Heer

W.M. Dekker |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

ls in Psalm 110 aan de orde is. In de preek(schets) worden enkele brieven van Luther gebruikt, waarin hij Psalm 110:2 (‘Heers te midden van Uw vijanden’) aanhaalt (uit: J.P. Boendermaker, Luther. Brie...

Preekschets Kolossenzen 3:1

M. den Dulk |

PreekWijzer |

Preekschets |

n wie Psalm 110 in de berijmde versie niet overtuigend genoeg vindt, neme Psalm 68. Daar wordt de kracht van de opstanding ontketend. Geraadpleegde literatuur Lees die ene bladzij over Psalm 110 van K...

Rechterhand

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

r van Psalm 110 laat de Heer tot de koning zeggen: 'Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten' (vs. 2). Deze koning - wellicht verkeert hij in een he...

Lied, psalm

R.D. Anderson |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

en en Psalm 110 als profetie over de Hemelvaart van Jezus en zijn troonsbestijging. Psalm 110 werd ook door Jezus als messiaanse profetie aangehaald (Mat. 22:41-46) en krijgt een uitgebreide behandeli...

De hemelse hogepriester en het aardse Jeruzalem

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

. Ook Psalm 110 wordt onbevangen als Christustekst gelezen. De Eeuwige zelf benoemt zijn gezalfde tot priester in de orde van Melchisedek, en voor de auteur van Hebreeën betekent dat: een priester van...

De bruggenbouwer

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

2 en Psalm 110 zijn kroongetuigen voor Jezus’ goddelijke roeping tot priester (Heb. 5,5-6). Getuige de majesteitelijke hymne waarmee de homilie begint, komt Jezus waarlijk uit God. Getuige andere pas...

Hebreeën

J. Reiling |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

ng op Psalm 110, de psalm die een grote rol speelt in de brief (vgl. 1:13; 5:6; 10; 7:3.11.15.17.21; 8:1; 10:12). Met deze zinspeling direct in de proloog wordt het thema van de hogepriester reeds aan...

Preekschets Handelingen 2:33 - Pinksteren

E.J. Oostland |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

anuit Psalm 110 wordt op dezelfde manier geredeneerd: David kan dit niet van zichzelf gezegd hebben, dus moet het over iemand anders gaan. Vers 36 is de climax: wat de Schriften zeiden, wat ze van Jez...