Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

15 resultaten voor '"Psalm 111"'.

Preekschets: Wat wil je dat ik je geef?

T. Hoekstra, M. Korenromp, C. Kors en M. Wildeman |

Raad van Kerken |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

7-13, Psalm 111 en Lucas 11:1-13 De lezingen uit Kronieken en Lucas gaan over ‘bidden’. Over het je richten tot en je laten richten door God. Op de biddag van gewas en arbeid breidt dit ‘bidden’ zich ...

Wijsheid en zicht in economische crisistijd

T. Hoekstra |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

7-13, Psalm 111 en Lucas 11,1-13 De tekst uit Kronieken opent in vers 7 met een mysterieus tafereel. In de nacht voorafgaande aan de troonsbestijging van Salomo verschijnt God aan hem. De woorden ‘in ...

Carte blanche

T. Hoekstra |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

7-13, Psalm 111 en Lucas 11,1-13 Hoe zouden wij reageren op de vraag die God in 2 Kronieken 1,7 als een carte blanche voorlegt aan Salomo, de aanstaande koning: ‘Wat wil je dat Ik je geef?’ De vraag k...

Een nieuwe leer die bevrijdt

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

5-20, Psalm 111, 1 Korintiërs 8,1b-13 en Marcus 1,14-20 Mozes ruas eens in het geheim aanruezig bij een discussie van rabbijnen, eeuruen nadat de Wet op de berg Sinaï ruas gegeven. Hij had zich verbor...

Preekschets Romeinen 1:1-16 - Trinitatis

A.J. Zoutendijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

LvdK Psalm 111; 119 (bijv. vers 6, 12); 86: 3, 4; Gezang 170; 258; 316. Wie deze zondag (ook) als Trinitatis wil vieren, vindt daarvoor voldoende liederen. Geraadpleegde literatuur Een goede inleidin...

Preekschets Matteüs 6:24b-25a

W. Klouwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

n aan Psalm 111; 63; Gezang 448; 479; 485; 51. Geraadpleegde literatuur K.H. Miskotte, De weg van het gebed, ’s-Gravenhage 1965; G.H. ter Schegget, Een hart onder de riem, Over de bergrede, Baarn 2001...

Preekschets Ezechiël 43:7a

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

beeld Psalm 111 en Gezang 449. Geraadpleegde literatuur Walther Zimmerli, Ezechiel I Ezechiel 1-24 (BK XIII/1), Neukirchen-Vluyn 1969; Moshe Greenberg, Ezekiel 1-20 (AB 22), Garden City 1983; B. Maars...

Preekschets Galaten 6:1

H. Engelsma |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

eren: Psalm 111:1,4 (orde); Psalm 119:2 (orde), 119:14 (valse schijn); Gezang 158:4 (ordeningen); Gezang 225 (LvdK; Geest, beweging). Geraadpleegde literatuur: J.M.G. Barclay, Obeying the Truth, A stu...

Preekschets Psalm 103:2 - Oudjaar

W. Dekker |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

eren: Psalm 111; 71:9 e.v.; 33; Gezang 20; 21; 444; 466. Als tweede lezing zou gedacht kunnen worden aan Efeziërs 1:3-14. Hier worden de zegeningen voor de gemeente uit de volken opgesomd, en wordt Go...

Preekschets Galaten 6:10 - Pinksteren

C. van Dusseldorp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

ieden Psalm 111, 122, 133 en 145 en Gezang 314 en 320 een mooie samenhang met de perikoop. ...