Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

17 resultaten voor '"Psalm 113"'.

Preekschets Psalm 116:8a

W.M. de Bruin |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

heeft nauwelijks toelichting nodig. Bovendien maakt Psalm 116 deel uit van het zogenaamde Hallel (Psalm 113-118) dat door Jezus op de avond voor zijn sterven is gezongen. Uit Handelingen 2:24 blijkt dat Jezus’...

Preekschets Psalm 118:26

C. Vogelvanger |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

in de huisliturgie bij de viering van de sedermaaltijd in de paasnacht. Voor de maaltijd werden Psalm 113 en 114 gezongen en de maaltijd werd afgesloten met de psalmen 115-118 (vgl. Mat. 26:30). Dat het...

Jubel bij Jezus’ intocht

L. van den Bogaard |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

nader op te reflecteren. Psalm 118 Deze psalm is de laatste van het zogeheten ‘kleine Hallel’, Psalm 113-118. Het is een liturgische lofzang, die tijdens de grote pelgrimsfeesten, in het bijzonder op Sukkot...

Looft den Heer gaat nooit verloren!

S. de Vries |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Psalm 117. Psalm 117 Deze psalm vormt het hart van het cluster psalmen dat de naam Hallel draagt, Psalm 113-118, behorend bij de vaste liturgie voor de Pesachviering op de seideravond. Daarnaast kent het...

Preekschets Psalm 33:5

S. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

kritische (= onderscheid/scheiding makende) blik ziet vanuit de hemel. Die is, evenals bijvoorbeeld in Psalm 113 en Psalm 115, de beste ‘uitkijkpost’ om heel de aarde in het vizier te krijgen. Van daaruit onderscheidt...

Preekschets Matteüs 26:30 - Goede Vrijdag

C.J. de Ruijter |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

ons is, maar eerder dat we ‘innen’ wat ons wordt aangereikt (Barnard). Het was gebruikelijk dat Psalm 113 en 114 bij het begin van het Pesachfeest werden gezongen (of gereciteerd) en Psalm 115 en volgende...

Preekschets Psalm 135

M. Beute |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

die ook al op andere plaatsen in de bijbel voorkomen (Goldingay). Vanuit diverse psalmen, zoals Psalm 113, Psalm 134, Psalm 136 en Psalm 54, zijn citaten opgenomen. Psalm 115:3-11 komt zelfs in zijn geheel...

Preekschets 1 Samuël 1:17 - 12e zondag van de zomer

J.W. Moolhuizen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

maar door God gegeven. Liturgische aanwijzingen Qua Psalmen valt te denken aan 142 of 143. Ook Psalm 113:3 kan een plaats in de dienst krijgen.Gezangen: LB 9 (loflied van Hanna, NLB 152); LB 322: 3,4,5...

Preekschets Lucas 1:62-63 - Derde Advent

W.H.T. Moehn |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

instelling van de besnijdenis. Naast vers 57-66 kan ook vers 5-20 gelezen worden. Liederen: LB Psalm 113; NH1938 Gezang C, Lofzang van Zacharias; LB Gezang 46. Geraadpleegde literatuur W.H.Th. Moehn, God...

Preekschets Jeremia 33:10-11c - Stille zaterdag

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

voor de verkondiging en voor verwijzingen binnen de liturgie. Deze psalm vormt immers samen met Psalm 113-118 het Groot Hallel, de lofzang die Israël tijdens Pesach zingt voor God die zijn volk heeft bevrijd...