Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

14 resultaten voor '"Psalm 113"'.

Met het oog op de A/ander

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

7-22, Psalm 113 en Lucas 14,1.7-14 ’elèh ha debarim: ‘Dit zijn de woorden (…)’. Zo begint het laatste boek van de Pentateuch, en ‘deze woorden’ herinneren aan de boekrol die werd gevonden tijdens de h...

Preekschets Psalm 118:26

C. Vogelvanger |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

erden Psalm 113 en 114 gezongen en de maaltijd werd afgesloten met de psalmen 115-118 (vgl. Mat. 26:30). Dat het Hallel niet specifiek aan een feest is verbonden, maar bij allerlei feesten en plechtig...

Preekschets Genesis 11:27

B. Gijsbertsen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

LvdK Psalm 113; 115; 123; Gezang 3; 132; 210; 216. Geraadpleegde literatuur F.H. Breukelman, Bijbelse theologie, het eerstelingschap van Israël, Kampen 1992. Uitleg Het thema van Genesis is ‘de eerst...

Preekschets Lucas 1:62-63 - Derde Advent

W.H.T. Moehn |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

n: LB Psalm 113; NH1938 Gezang C, Lofzang van Zacharias; LB Gezang 46. Geraadpleegde literatuur W.H.Th. Moehn, God roept ons tot Zijn dienst. Een homiletisch onderzoek naar de verhouding tussen God en...

Preekschets Psalm 116:8a

W.M. de Bruin |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

k uit Psalm 113 spreekt. Men hoede zich er echter voor de beelden te zeer te abstraheren. Het is goed voorstelbaar dat menige tempelganger na een uitredding uit concreet gevaar de woorden van deze psa...

Preekschets Matteüs 26:30 - Goede Vrijdag

C.J. de Ruijter |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

k dat Psalm 113 en 114 bij het begin van het Pesachfeest werden gezongen (of gereciteerd) en Psalm 115 en volgende na de laatste beker. Strikt genomen is in de tekst zelf dus dit laatste deel van het ...

Preekschets Psalm 33:5

S. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

ld in Psalm 113 en Psalm 115, de beste ‘uitkijkpost’ om heel de aarde in het vizier te krijgen. Van daaruit onderscheidt hij de harten der mensen. In dat oordeel worden juist de ‘machtigen der aarde’ ...

Preekschets Psalm 135

M. Beute |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

zoals Psalm 113, Psalm 134, Psalm 136 en Psalm 54, zijn citaten opgenomen. Psalm 115:3-11 komt zelfs in zijn geheel terug in deze psalm (vers 6a en 15-20). Maar ook vanuit de thora (Exodus 19:5; Deute...

Preekschets 1 Samuël 1:17 - 12e zondag van de zomer

J.W. Moolhuizen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

. Ook Psalm 113:3 kan een plaats in de dienst krijgen. Gezangen: LB 9 (loflied van Hanna, NLB 152); LB 322: 3,4,5,6 (NLB 364). Suggesties voor kinderen Het spelen met de vraag wie geschikt is en wie n...

As

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

2:8, Psalm 113:7 en Klaagliederen 4:5 op een ashoop of afvalhoop (deze twee vallen soms samen). Het woord 'efèr, dat ongeveer 20x in het Oude Testament voorkomt, betekent op een paar plaatsen waarsch...