Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

17 resultaten voor '"Psalm 116"'.

Preekschets Psalm 116:8a

W.M. de Bruin |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Psalm 116:8a Jubilate Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood. Schriftlezing: Psalm 116 Het eigene van de zondag Zowel het gepassioneerde karakter van Psalm 116 als zijn toespitsing in een uitbundig...

Preekschets Genesis 3:7a

H.C. de Reus |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

in liefde en bezonnenheid als leerproces in menselijke relaties. Verder kunnen gezongen worden: Psalm 116, Gezang 395, 437 (LvdK), T 175. Geraadpleegde literatuur THWAT Bd. VI, Stuttgart, 1989. ...

Preekschets Romeinen 2:11, 23, 24

A.J. Zoutendijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Paulus psalmcitaten waarin Gods waarheid overeind blijft temidden van de leugenachtige mensheid (Psalm 116) en waarin God overwint in zijn oordelen (Psalm 51). Dit betekent twee dingen, namelijk dat God...

Preekschets Psalm 117

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

die bedacht hebben dat de psalm hoort bij de vorige of bij de volgende. Dat gaat dan ongeveer zó: Psalm 116 loopt uit op een oproep: ik zal U loven in de voorhoven van het huis des Heren, in uw midden, Jeruzalem...

Preekschets Johannes 11:40

J. van Amstel |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

Zoon van God en zullen leven. En Lazarus staat op, nog omwonden met doeken (banden van de dood, Psalm 116 en 118) moeten worden afgenomen, opdat voor iedereen duidelijk wordt wie de Zoon van God is en wat...

Preekschets Lucas 22:14-15

L. de Ronde |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Heer ook over de liturgische traditie. De andere klassieke lezingen zoals I Korintiërs 11:23-26 en Psalm 116 hebben ook naast Lucas recht van spreken. Natuurlijk mag het ‘Ubi caritas’ (Tt nr. 162) zijn plaats...

Preekschets 1 Korinthe 13:4-6 - Witte donderdag

P. Terpstra |

PreekWijzer |

Preekschets |

brood en beker; Liefde eenmaal uitgesproken (NLB 791) Opzet voor Witte Donderdag Opening Zingen: Psalm 116: 1,2 en 4 Gebed om ontferming Uit de bijbel: 1 Korintiërs 12, 12-18 en 24-27) Zingen: Om voor elkaar...

Preekschets Lucas 21:15

G.P. van Dam |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

lezing uit het OT: Maleachi 3:19-24 (in sommige vertalingen is dat Mal. 4:1-6). De intochtspsalm kan Psalm 116:1, 3, 5 en 6 zijn. Bij de lezing uit Maleachi kan Gezang 43 (Lvdk) gezongen worden of Gezang 125...

Preekschets 2 Korintiërs 3:6b

J.A. Boersema |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

maar in je hart: je wordt warm van binnen. Aanwijzingen voor de liturgie Oudtestamentische lezing: Psalm 116 (in verband met ziekenzondag). Liederen: LB 477, 457, Psalm 97, Psalm 99 (over de heilige Geest...

Preekschets 1 Johannes 4:1,2 - 11e zondag van de zomer

P. Rozeboom |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

belijdenis. Psalm 99 als Koningspsalm past bij de Heer van de kosmos. Bij verootmoediging past Psalm 116 wellicht, omdat dit voor veel ouderen het eerste versje was dat ze op school leerden (zie bij de...