Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

18 resultaten voor '"Psalm 116"'.

Preekschets Psalm 116:8a

W.M. de Bruin |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Psalm 116:8a Jubilate Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood. Schriftlezing: Psalm 116 Het eigene van de zondag Zowel het gepassioneerde karakter van Psalm 116 als zijn toespitsing in een uitbundig...

Preekschets Romeinen 2:11, 23, 24

A.J. Zoutendijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

heid (Psalm 116) en waarin God overwint in zijn oordelen (Psalm 51). Dit betekent twee dingen, namelijk dat God de eschatologische rechter is en dat zijn oordeel waarheidsgetrouw zal blijken te zijn. ...

Preekschets Lucas 22:14-15

L. de Ronde |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

26 en Psalm 116 hebben ook naast Lucas recht van spreken. Natuurlijk mag het ‘Ubi caritas’ (Tt nr. 162) zijn plaats hebben, wellicht ook met de woorden van Psalm 133. Waar over Israëls Pesach uit Exod...

Preekschets Psalm 117

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

r zó: Psalm 116 loopt uit op een oproep: ik zal U loven in de voorhoven van het huis des Heren, in uw midden, Jeruzalem, dubbele punt, en dan volgt Psalm 117, want dat is het loflied waarmee die dicht...

Preekschets Lucas 21:15

G.P. van Dam |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

m kan Psalm 116:1, 3, 5 en 6 zijn. Bij de lezing uit Maleachi kan Gezang 43 (Lvdk) gezongen worden of Gezang 125 (Lvdk) als voorbereiding op de adventstijd. Bij de evangelielezing past Gezang 300:1, 4...

Preekschets Genesis 3:7a

H.C. de Reus |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

rden: Psalm 116, Gezang 395, 437 (LvdK), T 175. Geraadpleegde literatuur THWAT Bd. VI, Stuttgart, 1989. ...

Preekschets 2 Korintiërs 3:6b

J.A. Boersema |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

zing: Psalm 116 (in verband met ziekenzondag). Liederen: LB 477, 457, Psalm 97, Psalm 99 (over de heilige Geest, over Mozes, en over Gods heiligheid). Geraadpleegde literatuur J. van Bruggen, Paulus (...

Preekschets 1 Johannes 4:1,2 - 11e zondag van de zomer

P. Rozeboom |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

past Psalm 116 wellicht, omdat dit voor veel ouderen het eerste versje was dat ze op school leerden (zie bij de kinderen). NLB 812 en 960 alsmede EvLB 244a lijken passend. Geraadpleegd Zie zondag 19 ...

Preekschets 1 Korinthe 13:4-6 - Witte donderdag

P. Terpstra |

PreekWijzer |

Preekschets |

ngen: Psalm 116: 1,2 en 4 Gebed om ontferming Uit de bijbel: 1 Korintiërs 12, 12-18 en 24-27) Zingen: Om voor elkaar te zijn, NLB 973 Uit de Bijbel: 2 Korintiërs 3, 2-6 Zingen: Wij zullen één van ziel...

Preekschets 1 Korinthe 13:1-3 - Goede vrijdag

P. Terpstra |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

ebed, Psalm 116: 4, 5 en 7 Gebed Ter inleiding Zingen: Licht voor de wereld, lied 587:1 Bijbellezing: 1 Korintiërs 1, 18- 25 Zingen: lied 587: 2 en 4 Bijbellezing: 1 Korintiërs 1, 27-31 Zingen: o kost...