Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

45 resultaten voor '"Psalm 118"'.

Preekschets Psalm 118:26

C. Vogelvanger |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Psalm 118:26 Palmarum ‘Gezegend wie komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.’ Schriftlezing: Psalm 118 Het eigene van de zondag Zondag Palmarum. Deze zondag ontleent zi...

Jubel bij Jezus’ intocht

L. van den Bogaard |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

t van Psalm 118 wordt gelezen. In de eerste plaats wordt bijna nooit een psalm gelezen. Psalmen worden gewoonlijk gezongen. Het woord zegt het al: een psalmos is een lofzang. Psalm 118 valt zeker onde...

Pasen gebeurt geleidelijk

D. van Leeuwen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

zingt Psalm 118(,17). Dat doet de evangelist Johannes ook, maar die grote daden worden door hem nooit zomaar verteld. Er gebeurt wat in zijn verhalen en in zijn evangelie. Gerd Theissen G. Theissen, D...

Hoeksteen

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

ak in Psalm 118:22, die door latere schrijvers is overgenomen (Mat. 21:42 enz.). Overigens is het een onderwerp van discussie of we met de hier bedoelde steen in Psalm 118 van doen hebben met de hoeks...

Jezus: het ware Israël en de hoeksteen

H. Greive |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

vond (Psalm 118), dat bevrijdingsfeest waaraan Gods volk zijn identiteit ontleent. Hier is ook Jezus’ eigen identiteit aan de orde: Hij is het ware Israël, dat in het Oude Testament ‘de zoon’ wordt ge...

Looft den Heer gaat nooit verloren!

S. de Vries |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

gende Psalm 118 nader uitgewerkt en ingevuld: hoor de mens (of misschien de Mens) die op zijn weg de bevrijding heeft ervaren, en die gegaan is met de naam van JHWH, en gezegend wordt als een pelgrim ...

Preekschets 1 Petrus 2:4-5

A. Groeneveld |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

16 en Psalm 118:22 ook genoemd wordt. De levende steen is afwisselend gebruikt voor het Woord van God en Jezus Christus. Beide begrippen lijken uitwisselbaar en soms zelfs samen te vallen. Ook hier wo...

Bij

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

ndere Psalm 118:12 ligt de ervaring met het steken door bijen ten grondslag. Discutabel is of de wesp in Exodus 23:28 letterlijk dan wel overdrachtelijk is bedoeld (zie B-d). Beeldspraak en symboliek ...

Preekschets Jesaja 8:23 - Eerste Advent

T.T.J. Pleizier |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

onder Psalm 118. Voor een NT-lezing ligt Matteüs 4:12-17 voor de hand. Maar ook Johannes 8:12-20 is mogelijk: het ‘Ik ben-woord’ van Jezus, dat Hij ‘het licht van de wereld' is. Liederen: LB 448 (LbK ...

Preekschets Marcus 11:9 en 15:31 - Palmzondag

W.J.W. Scheltens |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

g uit Psalm 118 en de minachtende en spottende houding van hoofdschuddende mensen (Psalm 22) aan de voet van het kruis. Dat contrast laat zien waartoe een mens in staat is: eerst superenthousiast en l...