Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

23 resultaten voor '"Psalm 121"'.

Preekschets Psalm 121

C. de Vos-Wilkens |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Psalm 121 Dertiende zondag na Pinksteren lk sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Schriftlezing: Psalm 121 Het eigene v...

Preekschets Psalm 124:8

E.J. Hoebe-de Waard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

lg op Psalm 121. Allereerst is dat zichtbaar in de inhoud en de verregaande gelijkenis tussen 124:8 en 121:2. Maar ook de structuur van de psalmen is gelijk. Beide hebben twee coupletten die elk vier ...

Preekschets Rechters 16:28

O.O. Grevink |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

g van Psalm 121, die in combinatie met de lezing wat vreemd klinkt als we weten hoe Simson zonder ogen eindigt. Toch zou het goed kunnen klinken eerder in de dienst: ‘’k Hef, vol verlangst, van dag to...

Kringviering: De berg afdalen

J. Tuma |

Kringvieringen |

Complete liturgie kringviering |

Publicatiejaar: 2019

ngen: Psalm 121: 1, 2 Onze hulp is de naam van de Ene die hemel en aarde schept Hij blijft trouw. Altijd! en laat niet los wat zijn hand begon. Zingen: Psalm 121: 3, 4 Kyriëgebed ‘Ik sla mijn ogen op ...

Redding en verlossing voor alle volken

H. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

s van Psalm 121: ‘Kom jij hoog van de bergen mij helpen – wat zien mijn ogen?’, zoals Huub Oosterhuis vrij vertaalt. De ogen worden getrokken naar de voeten, hoe hun gang is over de bergen. Geen voete...

Waken, waakzaamheid

H.R. van de Kamp |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

slied Psalm 121 bezingt deze bewarende kracht als een waken. 'Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt' (Ps. 121:3...

Preekschets Romeinen 10:12

L.J. Lietaert Peerbolte |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1999

ingen Psalm 121 Gezang 7 Gezang 50 Gezang 343 ...

Preekschets Psalm 23:4 - Goede Vrijdag

S. de Jong-Tennekes |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

g van Psalm 121: ‘Uw herder zal niet slapen.’ Gezang 176 (LvdK) verbindt het kruis met het menselijke lijden van alle tijden. ...

Preekschets Psalm 84:6

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

lmen. Psalm 121 is dan eigenlijk een goed begin, maar die kunt u al vinden in Postille 57. Wie dus vijf zomerweken met onderwegliederen wil bezig zijn, deze als eerste ‘onderwegdienst’ gebruiken. In d...

Preekschets Lucas 21:15

G.P. van Dam |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

ls in Psalm 121 staat, de Eeuwige onze ziel bewaren. Wat we in Gods ogen mogen zijn, blijft bewaard. Dat wordt ook concreet als we de overledenen gedenken. Volharding is: ons aan God blijven vasthoude...