Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

23 resultaten voor '"Psalm 122"'.

Preekschets Exodus 12:12

C.G. Groot-Korstanje |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

beeld geeft van wat mensen overkomt: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ Ook wordt Psalm 122 genoemd: ‘Verheugd was ik toen ik hoorde: “wij gaan naar het huis van de Heer.” Verheugd ben ik...

Preekschets Johannes 16:20

A.W. Velema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

heeft vanouds een geheel eigen karakter. Lezingen uit Jesaja 66 en Johannes 6 en een psalm als Psalm 122 speelden een grote rol. En de liturgische kleur is rose. De catechumenen in de oude kerk woonden...

Preekschets Hebreeën 12:1 - Tweede zondag na Trinitatis

W.F. Wisselink |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

zingen over ‘de heiligen, ons voorgegaan’ (Gezang 103, bij voorkeur in wisselzang). Psalm 84 en Psalm 122 passen ook heel goed bij de thematiek van deze dienst. Geraadpleegde literatuur Voor een helder...

Uit Sion komt de wet

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 2:1-5, Psalm 122, Romeinen 13:8-14 en Matteüs 24:32-44 Het is goed voor de christen die horen wil, dat op de eerste zondag van de Advent, in de eerste zin van de eerste lezing in de kerkelijke...

Preekschets Lucas 5:24b

H. Vreekamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

de zo toegesprokene wordt vervolgens als een minnaar aan het leven teruggegeven’ (Lieve, 287). Psalm 122 is psalm van de intocht. ‘Men zou op deze plaats ook kunnen zingen van het nieuwe Jeruzalem, een...

Preekschets Lucas 19:42

G.P. van Dam |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

openingspsalm gezongen worden. Bij de lezing uit Jesaja kan Gezang 280 (Lvdk) gezongen worden. Psalm 122 brengt de hoorders in de context van de evangelielezing. Gezang 23 en 285 (Lvdk) zijn ook te overwegen...

Preekschets Exodus 19:5

H.G.T. Guenther |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

kenmerken: midden in de vastentijd bepaalt een jubelend pelgrimslied de bijeenkomst van de gemeente: Psalm 122; anders dan gebruikelijk komen antifoon en naam van de dag niet uit de psalm, maar uit Jesaja (66:10)...

Preekschets Johannes 14:2a

W. Klamer |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Liturgische aanwijzingen Eerste lezing: Psalm 23, 36 of 122 (zie uitleg). Liederen: pelgrimslied Psalm 122 (of 36:2 en 3a), ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ (T 1), ‘Zomaar een dak’ (T 10), ‘Wonen overal...

Preekschets Jesaja 49:16 - Israelzondag

D.J.K.G. Ruiter |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

uit de Thora, Deuteronomium 7, 12-26, is voltooid. De psalmen bij de lezingen in die tijd zijn Psalm 122, 123, 124, 125. Het is ook de tijd rond Verzoendag en Loofhuttenfeest. Daarnaast valt te denken...

Preekschets Hebreeën 10:25,26

H. Last; R. van de Kamp |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

de steek te laten. En acht geven om elkaar erbij te roepen. Liturgische aanwijzingen Lezingen: Psalm 122 en Hebreeën 10:19-25. Liederen: Ps 95; 43:3 en 4; 84; 122, Gz 107:1 en 3; 441; 442; 459, Tr 95,...