Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

21 resultaten voor '"Psalm 122"'.

Preekschets Johannes 16:20

A.W. Velema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

m als Psalm 122 speelden een grote rol. En de liturgische kleur is rose. De catechumenen in de oude kerk woonden op deze zondag voor het eerst de kerkdienst bij tot en met de lezing en de uitleg van h...

Preekschets Exodus 12:12

C.G. Groot-Korstanje |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

wordt Psalm 122 genoemd: ‘Verheugd was ik toen ik hoorde: “wij gaan naar het huis van de Heer.” Verheugd ben ik, nu onze voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem.’ Deze psalm verbindt palmzondag met ...

Uit Sion komt de wet

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

:1-5, Psalm 122, Romeinen 13:8-14 en Matteüs 24:32-44 Het is goed voor de christen die horen wil, dat op de eerste zondag van de Advent, in de eerste zin van de eerste lezing in de kerkelijke A-cyclus...

Preekschets Jesaja 2:2a - Eerste Advent

K. Spronk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

ingen Psalm 122, over de vrolijke, gezamenlijke opgang naar Jeruzalem, sluit mooi aan bij Jesaja 2. Men zou het feit dat wij als niet-Joden dit lied aanheffen kunnen zien als een gedeeltelijke vervull...

Preekschets Matteüs 15:33

M.F. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

d, en Psalm 122. De psalmberijming uit LvdK is hier heel goed bij te gebruiken. Geraadpleegde literatuur W. Barnard, Binnen de tijd, het zinsverband der liturgie, Voorburg 1988, 64-102; W. Barnard, St...

Preekschets Exodus 19:5

H.G.T. Guenther |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

ente: Psalm 122; anders dan gebruikelijk komen antifoon en naam van de dag niet uit de psalm, maar uit Jesaja (66:10), ‘Verheugt u, samen met Jeruzalem.’; een zondag, geschapen om feest te vieren als ...

Preekschets Lucas 5:24b

H. Vreekamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

287). Psalm 122 is psalm van de intocht. ‘Men zou op deze plaats ook kunnen zingen van het nieuwe Jeruzalem, een schriftgezang over Apocalyps 21 of 22 bijvoorbeeld. (...) Apocalyps 21 vs 1-4 is een be...

Preekschets Exodus 2:10

C.G. Groot-Korstanje |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

eren: Psalm 122 als Introïtus, Gezang 172 (LvdK); Gezang 9 en 34 (Tt). Geraadpleegde literatuur Tenachon, De Tora, no. 10, B. Folkertsma Stichting voor Talmudica; A. de Leeuw, Mozes, Exodus 1-3,15, Ka...

Preekschets 1 Samuël 1:9

E. Lensink |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

de in Psalm 122 en/of ‘Vrede voor jou, hierheen gekomen’ (Gezang 15 GoZ), en natuurlijk Gezang 9 (Lvdk). Geraadpleegde literatuur Th. J.M. Naastepad, Verborgen Midden, deel 1. Uitleg van de boeken Sam...

Preekschets Lucas 19:42

G.P. van Dam |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

rden. Psalm 122 brengt de hoorders in de context van de evangelielezing. Gezang 23 en 285 (Lvdk) zijn ook te overwegen. Geraadpleegde literatuur Over het begin van de preekvoorbereiding schreef ik in ...