Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

18 resultaten voor '"Psalm 126"'.

Preekschets Psalm 126:5 - Viering van het Heilig Avondmaal

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Psalm 126:5 Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Schriflezing: Psalm 126 Uitleg Belangrijk voor de interpretatie van Psalm 126 is de vertaling van het werkwoord ‘terugkeren’ (shwti) i...

Toekomstmuziek of verleden tijd?

W. van Wieringen |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

over Psalm 126 Psalm 126 is een geliefde psalm bij uitvaarten, vooral in de versie van Huub Oosterhuis. Twee auteurs laten hun licht schijnen over deze psalm, Bob Becking en Willien van Wieringen. In...

Toen God ons thuisbracht...

B. Becking |

Kerk & Theologie |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

n bij Psalm 126 1 Aanleiding Een van de meest bekende liederen van Huub Oosterhuis is zijn ‘Beurtzang uit Psalm 126’: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn . Randstadbu...

Preekschets: Duidelijkheid in de tijd

T. Hoekstra, K. van der Kamp, M. Korenromp, C. Kors, M. Wildeman |

Raad van Kerken |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

1-13, Psalm 126 en Marcus 4:1-9 Werk en economie zijn onderwerpen die in iedere kerkdienst aan de orde kunnen komen als zaken die ons leven in belangrijke mate bepalen. Op een moment in het kerkelijk ...

Hoogste tijd: nu!

J. Engelen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

7-25, Psalm 126, 1 Tessalonicenzen 5,12-24 en Johannes 3,22-30 Wat ongehoord is geeft de tekst ons te verstaan. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zal Hij die het woord heeft scheppen. De herinnering ...

Genieten

T. Hoekstra |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

1-13, Psalm 126 en Marcus 4,1-9 Bij Biddag gaat het om aandacht voor wat mensen bezighoudt in relatie tot werk en economie. De voorbereiding begint, zoals eigenlijk voor iedere viering, met het hebben...

Preekschets Johannes 4:31-38

Z. de Graaf |

Areopagus |

Preekschets |

ja 9, Psalm 126 en het slot van de gelijkenissen in Lukas 15!) De grote blijdschap van de oogst is ons leven binnen gekomen. Zo zal het voortaan gaan: de een zaait met alle moeite van dien (zie weer P...

Biddag voor gewas en arbeid

T. Hoekstra |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

1-13, Psalm 126 en Marcus 4,1-9 De tekst van de hoofdlezing uit Prediker is stof geweest voor een muzikale klassieker, tenminste in termen van populaire muziek. De popgroep The Byrds had er in de jare...

Lachen met de Bijbel (of niet)

F.G. Bosman |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

it de Psalmen (126:1-2): Toen de Heer het lot van Sion keerde, was het of wij droomden, een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken: ‘De Heer heeft voor hen iets g...

Preekschets 1 Tessalonicenzen 5:8

C. Constandse |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

e: de psalmen 126, 98 of 146; Gezang 96 (wapenrusting), 103, 106, 107 en 123 (LvdK). Geraadpleegde literatuur H.J. de Jonge e.a. (red.), Totdat hij komt. Een discussie over de wederkomst van Jezus Chr...