Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

20 resultaten voor '"Psalm 133"'.

Preekschets Psalm 133:3b; Psalm 134:1a

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Psalm 133:3b; Psalm 134:1a Zestiende zondag na Pinksteren Daar geeft de Heer zijn zegen, leven voor altijd. Zegen de Heer, u allen. Schriftlezing: Psalm 133 en 134 Het eigene van de zondag Aan een ree...

Preekschets Genesis 29:16-17

C.G. de Groot-Korstanje |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

l kan Psalm 133 gelezen worden. Passende liederen zijn: Psalm 133; Gezang 91; T 198; T 54. Geraadpleegde literatuur W. Baumgartner, L. Köhler, Lexicon in Veteris Testamenti Libros, Leiden, 1958; Tenac...

Mirre

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

boek: Psalm 133; 141; Gezang 137; 145; 153; 166; Bijbel I: 48; Eva I: 8; II: 29; 40; 41; Gezangen: 365; Liturgie: 622. b Poëzie: Michel Coune, Bruidszang bij het Hooglied, Kampen 1992, blz. 33-34: 'Al...

De rijke dwaas

A. Oppewal |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

llen. Psalm 133 en Handelingen schilderen Gods ideale weg als een weg van gemeenschap. Een gemeenschap waarin bezit gedeeld wordt en genoeg genoeg is. Een gemeenschap waarin mensen vertrouwen dat God ...

Preekschets Prediker 4:12b

R. de Reuver |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1997

:5,9; Psalm 133 LB 369; 454 ...

Preekschets Exodus 29:5a - Derde Advent

D.E. Hofstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

eren: Psalm 133; 134; Gezang 117; 120; 162; 319; 377; 436. Als evangelielezing is Matteüs 3:13-17 bruikbaar. Geraadpleegde literatuur C. Houtman, Exodus III (cot) , Kampen 1996; U. Cassuto, A Commenta...

Preekschets Lucas 22:14-15

L. de Ronde |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

n van Psalm 133. Waar over Israëls Pesach uit Exodus 12 wordt gelezen, kan men aansluiten bij Lucas 9:31. Uit Tt is zowel nr. 158 als 161 passend als avondmaalslied. Geraadpleegde literatuur Boeken di...

Preekschets Efeziërs 2:17

L.T. Witkamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

vdk). Psalm 133 en 134 zijn bruikbaar, zij het dat ze door de hermeneutische zeef moeten, waarbij de broeders en de dienaars de leden van de gemeente over alle grenzen heen worden. Gezang 307, 308, 31...

Preekschets Handelingen 9:27a

C.M. van Loon |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

ienen Psalm 133; deze zou ook gezongen kunnen worden. Een mooi lied na de lezing uit Handelingen is Psalm 22:10 en 11 (Lvdk), deze woorden zou Saulus gezongen kunnen hebben. Ook geschikt zijn de Gezan...

Kwast

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

); in Psalm 133:2 heeft pèh, meestal 'mond', mogelijk de betekenis van zoom; ook 'hals' (opening) is denkbaar. Het nieuwtestamentische kraspedon kan zowel de slip van het gewaad als de kwast die aan d...