Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

14 resultaten voor '"Psalm 138"'.

Preekschets Psalm 138:8 - Oudjaar

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Psalm 138:8 De Heer zal mij altijd beschermen. Heer, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los. Schriftlezing: Psalm 138 Het eigene van de dienst De oudejaarsdienst heeft een bezinne...

Met een zeker dubbel gevoel

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

,1-8, Psalm 138, 1 Korintiërs 15,1-11 en Lucas 5,1-11 De teksten voor deze dag kunnen samengebracht worden op de noemer van het mysterium tremendum et fascinans van Rudolf Otto. Huiver gepaard aan fas...

Allerheiligen: zij die opgaan naar Sion

H. Hudepohl |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

staat Psalm 138 voorgesteld en Psalm 24 als alternatief. Ik zou voor deze zondag voor het alternatief kiezen. Juist in Psalm 24 gaat het om de opgang richting Jeruzalem, gaat het om mensen die mogen s...

Preekschets Matteüs 7:6 - Eerste zondag na Epifanie

D. Griffioen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

en 7; Psalm 138:1 en 3; Gezang 301:1,2,3 en 5; EvLB Lied 356 (zie ook JdH 912). Geraadpleegde literatuur Karl Bornhäuser, Die Bergpredigt, Versuch einer zeitgenössischen Auslegung, Gütersloh 1923, 81v...

Preekschets Joël 3

R. ter Beek |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

oven: Psalm 138; ‘O grote Christus, eeuwig licht’ (Gereformeerd Kerkboek 134) of ‘O Christus die de zonne zijt’ (LB 239). De oase als concreet evangelie, Gods groene spoor in de woestijn: Psalm 85. De...

Preekschets Lucas 14:27 - Nieuwjaar

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

jaar: Psalm 138:8. Uitleg De genoemde perikoop vormt het slot van Lucas dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt hoe Jezus verder trekt langs steden en dorpen, predikende en reizende naar Jeruzalem (vgl....

Duivel, satan, boze geesten / de Boze

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

). In Psalm 138:1 zegt de dichter dat hij God zal bezingen 'in de tegenwoordigheid van de goden' en in Psalm 97:7 worden de goden opgeroepen zich te buigen voor de Here. Het eerste vers van Psalm 82 l...

Leiding, voorzienigheid

G.W. Marchal |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

t van Psalm 138, belijdenis en gebed ineen, is in dit opzicht veelzeggend: 'De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer hande...

Preekschets Genesis 11:9 - 3e zondag van Pasen

H.C. Mijnders |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

uwen: Psalm 138 en psalm 131. Over Gods beloftevolle trouw aan heel de schepping, ook in zijn gericht: Psalm 98. Uit NLB: 782 en 900 (Taizélied, ook wel in het Nederlands te zingen: Niets zal je deren...

Preken over Dordt: DL I, 1-8

W.H.Th. Moehn |

Protestantse Theologische Universiteit |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

n met Psalm 138 zingen we: Hij zal Zijn werk voleindigen. Vanuit het geloof is de uitverkiezing een loflied. Als we er zonder geloof naar kijken, is de uitverkiezing echter iets om in vast te lopen. J...