Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

19 resultaten voor '"Psalm 145"'.

De klankrijke wereld van de psalmen

Th. Booij |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

neem Psalm 145 als uitgangspunt. Psalm 145, een ‘lofzang van David’ op het koningschap van JHWH, is een acrostisch gedicht: elke volgende versregel begint met een volgende letter van het Hebreeuwse a...

Verzamel je schatten in de hemel

T. Hoekstra |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

0-26, Psalm 145 en Matteüs 6,19-23 Het gedeelte uit Prediker opent met de woorden ‘Vertwijfeling beving me’. Deze woorden sluiten naadloos aan bij het huidige crisisgevoel. Te midden van de actuele ec...

In het spoor van Jesaja

H. Fortuin |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

. Met Psalm 145 en andere psalmen kunnen we het met hen zingen (vgl. ook 1 Sam. 2,1-10; Luc. 1,46-55). Ook de profeten verkondigen hoe armen, blinden, kreupelen, doven, gebukten, verbrijzelden door de...

Preekschets Jona 4:2

T.L. Hettema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

:6 en Psalm 145:8-9. De precieze plaatsing van 4:5-11 (dat een toelichtende verklaring bij Jona’s reactie in 4:2-3 kan vormen) in het verhaalverloop is niet zo belangrijk, evenmin als de botanische vr...

De Geest van God die bevrijdt

K. Ritsert |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

orden Psalm 145 beschrijft verschillende aspecten van Gods bevrijdend handelen: Hij steunt die gevallen zijn, Hij richt gebogenen weer op, Hij geeft eten op zijn tijd, Hij opent zijn hand en verzadigt...

Preekschets Johannes 9:2,3

J. Westerkamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

LvdK Psalm 145:1, 2, 3; Gezang 75:7-9; 225. Geraadpleegde literatuur Leslie Newbigin, The Light has come. An exposition of the fourth gospel, Grand Rapids 1982; C.H. Dodd, The interpretation of the f...

Preekschets Matteüs 10:19,20

G. Kuiper |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

6-21; Psalm 145:1, 6; Gezang 427:1, 2, 8; 441:2, 6, 7; 456; 481:1,2,3. Geraadpleegde literatuur Zie bij 5 februari; D. Bonhoeffer, Navolging, Amsterdam 1968, Kampen 2001; A. Augustinus, Tractatus in I...

Preekschets Psalm 104:30

R. Abma |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

t met Psalm 145:15-16. De andere kant is dat wanneer God zijn aangezicht verbergt, de mensen bezwijken van angst (vgl. Ex 15:15; Richt. 20:21). In een opklimmend ritme zegt de tekst dat de mensen omko...

Preekschets Psalm 103:17-18 - Nieuwjaar

W. Dekker |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

n uit Psalm 145, met name vers 4 en vers 13, kunnen dienen als openingswoorden in een dienst die het karakter van een morgengebed mag dragen. Er kan ook uit deze psalm gezongen worden, evenals uiteraa...

Loven, prijzen

M.C. Mulder |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

en in Psalm 145: 'Ik zal U verhogen, mijn God, Gij Koning, ik zal uw naam prijzen voor altoos en immer (...) De Here is groot en zeer te prijzen, (...) Genadig en barmhartig is de Here, lankmoedig en ...