Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

29 resultaten voor '"Psalm 146"'.

Het belangrijkste gebod

I. van den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

9-18, Psalm 146 en Marcus 12,28-34 Wat betekent het om tussen de veelheid aan mogelijke goden, juist JHWH als God te erkennen? Telkens opnieuw hebben joodse en christelijke gelovigen de oriëntatie van...

De schat in de woestijn

T. Hibma |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

10 en Psalm 146 Verhaal Vier vrienden zitten bij de stadspoort. Niemand heeft werk voor ze, dus ze moeten wel bedelen. Eén van de vrienden kan niet horen, één kan niet praten, één kan niet lopen en éé...

Preekschets Handelingen 6:2

J.H. Hamoen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

ndere Psalm 146). De ‘dagelijkse dienst’ (diakonia) heeft betrekking op het verstrekken van maaltijden door de gemeente. Daar hetzelfde mee bedoeld zijn als beschreven in 2:42 en 46 (‘ze gebruikten hu...

Preekschets Zacharia 4:6

P.B. Post |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

niet Psalm 146:3-4 in door? ‘Vertrouw niet op mensen met macht (.)’? Een keuze lijkt niet moeilijk te maken. Wanneer die valt op de Geest van God (‘mijn geest’), dan verdient die de nodige aandacht. ...

De Geest van God die bevrijdt

K. Ritsert |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

volgt Psalm 146 (7-8). Dit zijn allemaal handelingen waarmee mensen uit benarde situaties bevrijd worden, waarin hun mogelijkheden afgesneden zijn, hun energie, hun liefde, hun creativiteit niet ten v...

Preekschets Jesaja 16:3c - 4e zondag van de herfst

A. Kooi |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

hen (Psalm 146:9a). In onze samenleving zien we hoe vluchtelingen, asielzoekers, gemangeld worden tussen onmogelijkheden. Schrijnende voorbeelden zijn kinderen die uitgezet worden naar een land dat z...

Preekschets Johannes 9:2,3

J. Westerkamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

:3-7; Psalm 146. Mogelijke liederen: LvdK Psalm 145:1, 2, 3; Gezang 75:7-9; 225. Geraadpleegde literatuur Leslie Newbigin, The Light has come. An exposition of the fourth gospel, Grand Rapids 1982; C....

Preekschets Haggaï 1:8

R.H. Reeling Brouwer |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

n van Psalm 146 op deze zondag brengt in herinnering, dat in de tempel de goddelijke daden worden bezongen aan de verdrukten, de hongerenden voorop. Over hen handelt ook het eerste hoofdstuk van Hagga...

Preekschets 1 Korintiërs 6:20

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

, zie Psalm 146, Gezang 21. Bijzonder past ook Gezang 210, om ‘het lichaam’ in vers 4 met dubbele betekenis. Gezang 434:3 geeft ook het lichaam de goede plaats, net als Psalm 139:8. Kopen en betalen k...

Preekschets Lucas 1:68 - Vierde Advent

W.H.T. Moehn |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

n: LB Psalm 146; Gezang 67, 124 en 169. Geraadpleegde literatuur Zie bij zondag 30 november. Voorts: M.L. Frettlöh, ‘1. Advent - 3.12.2006’, in: Pastoraltheologie 95 (2006/11), 11-18; E. Jenni, C. Wes...