Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

10 resultaten voor '"Psalm 15"'.

Petrus met Pinksteren over Pasen

N. Riemersma |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

onder Psalm 15:8-11b (LXX)(=Hand. 2:25-28) en Psalm 109:1 (LXX)(=Hand. 2:34-35), in het geheel? Drewes wijst er terecht op dat de redevoering van Petrus een antwoord is op de vraag ‘Wat wil dit zijn?’...

Over vrijheid en regels

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

2-21, Psalm 15 (Ef. 4,17-25) en Marcus 7,1-23 De Tora is er om vrijheid vorm te geven. Zie de aanhef van de Tien Woorden (Ex.20,2-3): het is de Bevrijder die richtlijnen geeft voor geleefde vrijheid. ...

Twee keer twee vrouwen

D. van Leeuwen-Assink |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

1-20, Psalm 15 en Lucas 10,38-42 Beide lezingen gaan over twee vrouwen: in 1 Samuel 1 zijn dat Hanna en Peninna, en in Lucas 10 Marta en Maria. Ze gaan ook over de onderlinge verhouding van die twee v...

Tabernakel

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

boek: Psalm 15; 24; Gezang 6; Evangelie I: 12; III: 19; Gezegend: 86; 99; Honderd: 13; Verzamelde: 21 (ook als gedicht te lezen); Zingend I-II: 25; 50; III: 62; 72; VI: 72; Zleven: 7; Zolang: 5 (Gezan...

Preekschets 2 Korintiërs 10:17 - 1e zondag na Pinksteren/Trinitatis

R. Roukema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2001

sties Psalm 15; 24:2 LB 469; 491 ...

Gaaf, onberispelijk, onschuldig, volmaakt

G. Kwakkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

ensen Psalm 15 stelt de vraag wie in de onmiddellijke nabijheid van God mag verblijven. De Here verdraagt daar alleen iemand die 'onberispelijk wandelt' (vs. 2). Blijkens het vervolg van de psalm houd...

Tegenwoordigheid

E. van Staalduine-Sulman |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

5:8). Psalm 15 benadrukt de levenshouding waarmee de gelovige deze aanwezigheid mag ervaren. Die ervaring geldt niet alleen in de tempel, maar ook in het dagelijks leven (Ps. 23:4; 139:18). In moeilij...

Waarheid

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

geeft Psalm 15 als antwoord een tekening van de Gode welgevallige verbondspartner (vgl. Ps. 24:2, 3; Jes. 33:1416). Spreken van de waarheid contra laster en smaad wordt genoemd naast oprechtheid en ge...

9. De eredienst voor God en het wonen van Jhwh te midden van Israël

E. van Staalduine-Sulman |

Theologie van het Oude Testament |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

4. De Psalmen 15 en 24 maken het houden van Gods Wet tot voorwaarde om in het heiligdom te mogen komen, zoals de profeten beamen. Gods grote daden zijn het thema van de geschiedenispsalmen (78, 105, 1...

Psalmen

Tekst voor Tekst |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 1987

ugen. Psalm 15 Deze psalm van David wordt zelden of nooit gezongen of bepreekt, en de reden is dat het verkeren bij en voor God schijnt te liggen in een deugdzaam leven. Het wie mag verkeren en wie ma...