Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

16 resultaten voor '"Psalm 150"'.

Preekschets Psalm 150 - Oudjaar

K. van den Berg |

Areopagus |

Preekschets |

past Psalm 150... Want: De ware kerk is als een bruid, zij ouwehoert niet in en uit, zij zingt met tranen in haar strot van haar eeuwige rijmwoord God. Guillaume van der Graft Uitleg Psalm 150 heeft ...

Preekschets Psalm 150 - Oudjaar

B. den Butter |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Psalm 150 Oudjaar Alles wat adem heeft, loof de Heer. Schriftlezing: Psalm 150 Het eigene van de dienst Rond de jaarwisseling kijken we terug op het jaar dat voorbijging en zien we vooruit naar het ja...

Preekschets Johannes 20:19-23 - Pinksteren

A.G. Oosterhof |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

:7 en Psalm 150, waardoor het beeld van het blazen, van de adem extra nadruk krijgt. Geest of pneuma komt van de Griekse wortelpneoo (‘blazen’, ‘waaien’, ‘ademen’). Empneoo of emphusaoo betekent ‘blaz...

Preekschets Psalm 148

B. Beute |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

beeld Psalm 150). Maar Psalm 148 roept alles en iedereen op om te loven, van hoog tot laag. Want dat is de beweging die er zichtbaar wordt in de psalm. De psalm bestaat uit twee delen: 1-6 en 7-14. He...

Paaswake: de keer in ons lot

H. van Olst |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

n van Psalm 150. In oorsprong trok men heel veel tijd uit voor de lezingen tijdens de wake. Na de lof van het licht volgden maar liefst twaalf profetenlezingen die getalsmatig de volheid van het heil ...

Preekschets Matteüs 9:2

G. Kuiper |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

eren: Psalm 150; Gezang 158:1, 2, 3; 219:1, 2, 3; 259; 444; 465:1, 2; 477. Geraadpleegde literatuur Commentaren van Calvijn, Grosheide, Grundmann, Nielsen, Schweizer; H.J. Iwand, Predigt Meditationen ...

Preekschets Spreuken 12:10

H. Poot |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

e dag Psalm 150: Alles wat adem heeft, loof de HEER. Bij de gezangen valt te denken aan Gezang 480. Een suggestie is om aan het begin van de dienst afbeeldingen van dieren neer te zetten in het liturg...

Preekschets Lucas 2:10

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

10 en Psalm 150 passen goed in het tweede gedeelte van de dienst, evenals Gezang 141 en Gezang 26. Het ‘Ere zij God’ is een terechte afsluiting. Het is zinvol om in de gebeden stil te staan bij alle a...

Preekschets Johannes 6:21 - Openbare belijdenis van het geloof

C. Bregman |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

ingen Psalm 150, berijmd door Nijhoff, zet de feestelijke toon van de dienst. In het tweede couplet verlaat de berijming het kader van de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst en interpreteert zij de mense...

Preekschets Daniël 3:16-18

A. Noordegraaf |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

d van Psalm 150, waar het Halleluja van de gemeente begeleid wordt door tal van instrumenten. De sanctie die aan het gebeuren verbonden wordt, laat zien dat van een spontane huldiging geen sprake is. ...