Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

24 resultaten voor '"Psalm 17"'.

Oogappel

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

uit eerbied voor God voorgesteld om 'zijn' te lezen (minder antropomorf). Tot slot verschijnt in Psalm 17:8 'iesjon bat 'ajin, letterlijk 'het mannetje, de dochter van het oog', twee keer hetzelfde (tautologie)...

Preekschets Deuteronomium 32:10 - Viering van liefde en trouw

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

mogelijkheden, al is het raadzaam ook de parallelle teksten te bezien waar de oogappel een rol speelt. Zie Psalm 17:8, Spreuken 7:2, Klaagliederen 2:18 en Zacharia 2:8 (nu Zach. 2:12). Uitleg Onze perikoop uit Deuteronomium...

Preekschets 2 Samuël 22:31-32

C. Sloots |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

is aan David toegeschreven. Het danklied van Psalm 18 is de tegenhanger van de klaagzang die door Psalm 17 wordt gevormd. Oosterhuis vertaalt de twee overeenkomstige verzen in zijn psalmvertaling als volgt:...

Fundamenten voor een nieuwe woning

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 1:18-26, Psalm 17 en Lucas 19:41-48 Wat een heftig begin heeft dit profetenboek! Het lijkt wel een rechtsgeding met Israël en Jeruzalem in de beklaagdenbank. Het volk heeft de Eeuwige verworpen...

Preekschets Marcus 7:28

E.K. Foppen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

uit Marcus kan ook gelezen worden uit Jesaja 2 en/of Romeinen 1 en/of 11 (zie Uitleg). Liederen: Psalm 17, 87, 96, 103, 136; Gezang 460, 479. Geraadpleegde literatuur S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel...

Preekschets Ruth 2:20 - Tweede Advent

J. D. Th. Wassenaar |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2000

voor levenden en doden (vgl. Luc. 20:27 -40; 1 Tess. 4: 13-18). Liturgische suggesties Liederen: Psalm 17:3; 36:2; 57:1; 61:3; 63:3; 80 ('de psalm van de zondag'); 85; 87; 91:2; 103; 146:4,5; Gezang 16;...

Overschaduwen

P. Smit |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

schaduw. Eén prominente manier is het beeld van de beschermende schaduw van Gods vleugelen, zoals in Psalm 17:8: ‘Bescherm mij als de appel van uw ogen, berg mij in de schaduw van uw vleugels’ (Willibrordvertaling...

Preekschets Habakuk 2:1-4 - Israëlzondag

C. van Leeuwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2000

130:3,4 (wachten op God) Psalm 56:1,3,4 Psalm 119:19,20,49,56,57 (Gods woord geeft hoop en licht) Psalm 17:2,3 (trouw aan Gods woord) LB Gezang 19 (wachten op God) LB 279 (eindgericht); LB 292 LB 297 LB...

Zon

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

wat de zon is voor de uiterlijke kosmos, is Christus voor de wereld. Praxis a.Liederen: Liedboek: Psalm 17; 19; 30; 36; 44; 51; 56; 58; 63; 72; 74; 82; 84; 90; 103; 109; 113; 121; 128; 136; 143; 144; 148;...

Waar vind ik een schuilplaats?

P. Schelling |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

en op het parallelle versdeel. Deze kijkrichtingen bepalen de inhoud van schaduw. De mens achter Psalm 17 bevindt zich in een precaire situatie, veroorzaakt door mensen die hij als tegenstanders typeert...