Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

66 resultaten voor '"Psalm 22"'.

De lofzang, niet de wanhoop heeft het laatste woord

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Psalm 22 en Matteüs 27,45-54 Als Psalm 22 gekozen wordt als schriftlezing, lijkt het me niet goed om de laatste tien verzen weg te laten zoals het rooster suggereert. Ten eerste omdat de psalm een...

Goede Vrijdag

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

a van psalm 22 Het draaiboek voor het kruisigingsverhaal vonden de evangelisten dan ook niet door zich te verdiepen in de Romeinse executiepraktijk, maar in psalm 22. Ook in dat lijdenslied zijn de fy...

Gestorven

J.P. Strietman |

Credo |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

el in Psalm 22, als in Jesaja 53. Zo alleen komen de twee lijnen uit het Psalmboek bij elkaar: de lijn van de lijdende Messias en die van de triomferende. En zoals we in Psalm 22: 22 totaal onverwacht...

Preekschets Marcus 11:9 en 15:31 - Palmzondag

W.J.W. Scheltens |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

nsen (Psalm 22) aan de voet van het kruis. Dat contrast laat zien waartoe een mens in staat is: eerst superenthousiast en later opgefokt en stijlloos. Toch is het goed om te blijven zien, dat Marcus d...

Goede Vrijdag: Ecce Homo

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

,1-6, Psalm 22, Hebreeën 9,11-15 en Johannes 18,1-19,42 In Johannes’ weergave van het lijden en sterven van Jezus zijn thema’s verweven uit de andere lezingen: Jezus als paaslam (Exodus); als lijdende...

De Schrift vervuld

J. Engelen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

,1-6, Psalm 22 en Johannes 18,1-19,42 Drie teksten zetten vandaag de toon voor de lezing van de Johannespassie. Exodus 12 zet de grondtoon, direct nadat is verteld over de tiende slag die Egypte treft...

Kindermoment: Ik zie wat in jou...

M. den Braber |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2018

e ook Psalm 22, 21). Tweedracht hoeft niet tussen mensen te bestaan, het kan ook in mensen zelf bestaan. Je kunt als mens vallen, en opstaan. Of iets anders doen dan je hart je ingeeft. Simeon beschri...

Preekschets Johannes 12:32

W. Dekker |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

zing: Psalm 22:23-32; Johannes 12:20-36 Het eigene van de zondag Op de zondag voor Hemelvaart denken we na over dat merkwaardige woord ‘verhogen’ bij Johannes. Dood, opstanding en hemelvaart van Jezus...

Preekschets Psalm 23:4 - Goede Vrijdag

S. de Jong-Tennekes |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

t met Psalm 22 (27:35, 39, 41, 43), wordt de lofzang er immers ook niet bij betrokken. Ook de relativering dat de uitroep een ‘gevoel’ van lezus vertolkt, maar niet strookt met de ‘objectieve’ werkeli...

Preekschet Marcus 15:24 - Goede Vrijdag

J. Minnema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

linkt Psalm 22:19 door zonder dat Marcus dat expliciet noemt (vgl. Joh. 19:24). Ook in de verzen 29 en 34 is Psalm 22 hoorbaar. Kruisiging. Na de hoon en spot door de soldaten, brengen (exagoo, enkel ...