Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

68 resultaten voor '"Psalm 23"'.

Preekschets Psalm 23:6 - Pasen

S. de Jong-Tennekes |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Psalm 23:6, Matteüs 28:20 Paaszondag ... ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Schriftlezing: Psalm 23 en...

Preekschets Psalm 23:4 - Goede Vrijdag

S. de Jong-Tennekes |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Psalm 23:4, Matteüs 27:46 Goede Vrijdag Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, ... Mijn God, Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Schriftlezing: Psalm 23 en...

Preekschets Psalm 23:1-3

S. de Jong-Tennekes |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Psalm 23:1-3, Mattéüs 26:28 Witte Donderdag De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. ...Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, ...Dit is mijn bloed, het bloed...

Preekschets Psalm 23:5 - Stille zaterdag

S. de Jong-Tennekes |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Psalm 23:5, Matteüs 28:7 Stille Zaterdag U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, ... Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea ... Schriftlezing:...

Een dansante lezing van Psalm 23

R. Beurmanjer |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

toch minstens één bang schaapje terugbracht bij de kudde. Bij de voorbereiding van dit artikel over psalm 23 schoten mij deze herinneringen weer te binnen. En daarmee de sfeer van vertrouwen en het besef van...

Jezus en de anderen

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Nehemia 9,6-15, Psalm 23 en Johannes 10,1-10 Dit is de zondag van de Goede Herder. In de driejarige cyclus leest de kerk op de vierde zondag van Pasen steeds een ander gedeelte uit Johannes 10. In...

Preekschets Filippenzen 4:18 - Dankdag

H.C. van der Meulen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

ontbreekt niets’ (vs. 18) brengt ons als vanzelf Psalm 23 te binnen. Liturgische aanwijzingen Schriftlezingen: Psalm 23; Lucas 21:1-4. Liederen: Psalm 23, 24; Gezang 14; 348; 350; 465; Gezang 186 (Tt)....

Hij begon hun vele dingen te leren

|

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Jeremia 23,1-6, Psalm 23 en Marcus 6,30-44 ‘Geven jullie hun te eten.’ Daarmee is de diaconale taak van de gemeente aangegeven. Wij nemen die taak serieuzer dan ooit. Met veel dingen zijn we verlegen...

Preken over Psalmen: een schets

N.A. Schuman |

Postille |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

de Vulgaat: psallite sapienter, ‘Psalmzingt op weloverwogen wijze’. Met enkele verwijzingen naar Psalm 23 als 'modelpsalm' sluit ik deze schets af (8-9). Deze inleidende bijdrage aan Postille 55 is een...

Preekschets Matteüs 14:16

W. van Wakeren |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

6:30-44 en Lucas 9:10-17. Naast de lezing van Matteüs kan men als oudtestamentische lezing kiezen voor Psalm 23 of voor het verhaal over Elisa met de twintig gerstebroden en de honderd profeten uit 2 Koningen...