Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

35 resultaten voor '"Psalm 24"'.

Preekschets Psalm 24: christen-zijn op je werk

C. Hendriks |

Centrum voor geloof en werk |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2017

vers: Psalm 24:4 Schriftlezing: Psalm 24 Zie ook Andere preekschetsen van het Centrum voor geloof en werk Preekschets Psalm 24: Micha-zondag Preekschets Psalm 24 en Mattëus 25:14-30: Micha-zondag Webs...

Preekschets Psalm 24: Micha-zondag

Micha Nederland |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

ekst: Psalm 24:1b Thema: ‘De knop om’ Suggestie voor tweede lezing: Johannes 1:1-18 Zie ook Preekschets Psalm 24: christen-zijn op je werk Preekschets Psalm 24 en Mattëus 25:14-30: Micha-zondag Downlo...

Preekschets Psalm 24 en Mattëus 25:14-30: Micha-zondag

P. Slingerland |

Micha Nederland |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

chets Psalm 24: Micha-zondag Preekschets Psalm 24: christen-zijn op je werk Preekschets Micha 6:8 Downloads op de website van Micha Nederland Lezing Psalm 24:1-6 De psalm begint met een hymne (vs 1a,2...

Preekschetsen 'Christen-zijn op je werk'

Nieuws |

Publicatiejaar: 2017

, bij Psalm 24 (van Cees Hendriks) en bij 1 Petrus 3:15b (van Ruilof van Putten). Bekijk de preekschetsen. ...

Allerheiligen: zij die opgaan naar Sion

H. Hudepohl |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

ld en Psalm 24 als alternatief. Ik zou voor deze zondag voor het alternatief kiezen. Juist in Psalm 24 gaat het om de opgang richting Jeruzalem, gaat het om mensen die mogen staan in de heilige stad, ...

Drie koningen

T. Hibma |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

0-17, Psalm 24 en Matteüs 1:18-25 Verhaal Er waren eens drie koningen. Ieder was koning van een klein land. Ze deden niks anders dan op elkaar loeren en met elkaar vechten. In het voorjaar trokken ze ...

Preekschets Jakobus 4:1

H.A. Keur |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

al in Psalm 24:4: ‘Wie reine handen heeft en een zuiver hart (...) zegen zal hij ontvangen van de Heer.’ Het een heeft met het ander te maken. ‘Reinigt (katharisate) uw handen en zuivert (hagnizate) u...

Preekschets Lucas 19:35

C.E. Lavooij |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

ingen Psalm 24 is de klassieker die bij Palmpasen past. Maar ook Psalm 149:3. Daarnaast zijn Gezang 42 en 120 liederen die nooit gemist kunnen worden. Maar ook Lied 118 uit de Evangelische Liedbundel ...

Een onmisbaar verhaal

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

nken: Psalm 24, 47, 96-99 etc. Over koningen gesproken, lees ook 1 Koningen 1, waar Salomo koning wordt. David zegt: ‘[Z]et mijn zoon Salomo op mijn eigen muildier en leid hem naar de Gichon’ (1 Kon. ...

Muren en poorten

H. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

n aan Psalm 24, waarin de oproep om de poorten wijd open te doen bij herhaling wordt verbonden met de vraag: Wie is het die daardoor naar binnen treedt? Bij Jesaja valt de nadruk op de rechtvaardighei...