Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

73 resultaten voor '"Psalm 25"'.

Preekschets Psalm 25:15

W. Westerveld |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Psalm 25:15 Ik houd mijn oog gericht op de HEER, hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Schriftlezing: Psalm 25:14-21 (22) (NB) Het eigene van de veertigdagentijd Vanouds gaat het om een periode van ve...

Preekschets Psalm 25:6

W. Westerveld |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Psalm 25:6 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. Schriftlezing: Psalm 25:1-13 (NB) Het eigene van de veertigdagentijd Vanouds gaat het om een periode van veertig dagen d...

Preekschets Matteüs 10:39

R. Brouwer |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

s uit Psalm 25 voor de derde zondag in de veertigdagentijd: oculi mei (vs. 15). De rechte weg vinden zij die op God hopen, die Hem vrezen, die leven in oprechtheid. Het afgestemd zijn op God bewaart e...

De zondvloed en Gods alternatief: Jezus Christus

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

8-17, Psalm 25:1-10, 1 Petrus 3:18-22 en Marcus 1:12-15 De Genesislezing gaat over de regenboog als teken van Gods belofte aan mensen en dieren: Ik zal het nooit meer zo doen. Maar als in de synagoge ...

Preekschets Jeremia 6:16

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

eren: Psalm 25; 32; 48; 65; 80; 106; Gezang 174; 175; 177. ...

Preekschets Lucas 14:14

T.T.J. Pleizier |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

en in Psalm 25: ‘Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer’. In de derde zaligspreking die we tegenkomen in het tweede deel van Lucas gaat het over een maaltijd. Als het in het Evangelie over een feest...

Preekschets Deuteronomium 28:8

A.P.J. van Ligten |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

ijmde Psalm 25 staan de regels: ‘Wie het heil van Hem verwacht / zal het ongestoord verwerven, / en zijn zalig nageslacht / zal ’t gezegend aardrijk erven.’ ‘Het gezegend aardrijk’... dus deze aarde i...

Vroomheid

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

el in Psalm 25:21. 'Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht U'. De NBG-51 gebruikt dit woord ook nog in de eerste hoofdstukken van het boek Job, waar sprake is van de volharding v...

Preekschets Jeremia 31:31-34

A. Siebenga |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

n. In Psalm 25 en psalm 119 lezen we voortdurend de vraag om hulp. Hulp om inzicht, hulp om de weg van God te gaan. De Geest van God, de Heilige Geest, beloofd door Jezus, blijkt het instrument dat de...

Preekschets Johannes 4:7 - 3e zondag van de veertigdagentijd

P. van Midden |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

salm, Psalm 25:15: ‘Mijn ogen zijn vast op de Heer gericht.’ De zondag lijkt minder karakteristiek dan de twee voorafgaande, die de veertigdagentijd inluiden. Uitleg Het verhaal over Jezus’ ontmoeting...