Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

39 resultaten voor '"Psalm 27"'.

Preekschets Psalm 27

P. Terpstra |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

Heer Psalm 27:14 Schriftlezing: Psalm 27 Zie ook Preekschets Psalm 27:4 Preekschets Psalm 27:7 Het eigene van de zondag De zondagen in november bieden ruimte. Voordat de Advent begint kunnen diensten...

Preekschets Psalm 27:4

A. Driebergen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

zing: Psalm 27 Het eigene van de zondag De naam van de zondag stamt uit Psalm 27:7 (‘Hoor’). Gezien het begin van die psalm lijkt het of die oproep klinkt vanuit een vertrouwen dat er inderdaad ‘gehoo...

Preekschets Psalm 27:7

H.P. de Roest |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Psalm 27:7 Exaudi Hoor mij Heer, als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij. Schriftlezing: Psalm 27 Het eigene van de zondag Wanneer deze zondag in de liturgische traditie ook wel wordt aangedui...

Ik zal u niet vaderloos achterlaten

G. Westra |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

k zet Psalm 27 de toon met het Exaudi Domine vocem meam, dat deze zondag ook zijn naam geeft – Exaudi. Een andere benaming is Wezenzondag, naar de lezing uit Johannes 14(,18). Die naam wordt nader ing...

Preekschets Genesis 3:21; Lucas 24:49

A.G. Oosterhof |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

t van Psalm 27: ‘Verhoor’ of: ‘Hoor Heer’, een gebed dat het gevoel van verlatenheid wil bestrijden en waarin de psalmist Gods nabijheid zoekt. Dit is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Er is ...

Preekschets Johannes 17:13

T. Zijlstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

ingen Psalm 27 in de Groeibijbel van Piet van Midden; Psalm 27:2 en 4; Gezang 126:2; Gezang 231:1 en 3; Gezang 244:1 en 2; Gezang 250:1, 2 en 3; Gezang 319:1, 4 en 5; Gezang 457:1, 2 en 3; Gezang 480:...

De glans van de afstraling van Gods liefde

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

7-35, Psalm 27:7-14, 1 Korintiërs 13:1-13 en Lucas 9:28-36 Twee woorden verbinden de lezingen van deze zondag met elkaar: het in onze oren wat plechtstatig klinkende ‘aangezicht’ (Gr.: prosopon) en ‘g...

Preekschets Handelingen 1:14

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

naar Psalm 27:7, of Weeskind, naar Johannes 14:18) ligt het accent weliswaar op de wachtende activiteit van degenen die na Jezus’ hemelvaart achterblijven, maar in het bijzonder op de samenstelling v...

Kringviering: Met open ogen

D.E. Cazemier |

Kringvieringen |

Complete liturgie kringviering |

Publicatiejaar: 2018

lied: Psalm 27: 1 en 2 (Of eerst couplet 1 en na de groet couplet 2) Stilte (indien gewenst) Welkom en groet door leider van de viering (Uit: Liederen & Gebeden uit Iona) Met de hele kerk bevestigen w...

Preekschets Habakuk 2:1-4 - Israëlzondag

C. van Leeuwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2000

sties Psalm 27:4,7 Psalm 130:3,4 (wachten op God) Psalm 56:1,3,4 Psalm 119:19,20,49,56,57 (Gods woord geeft hoop en licht) Psalm 17:2,3 (trouw aan Gods woord) LB Gezang 19 (wachten op God) LB 279 (ein...