Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

15 resultaten voor '"Psalm 29"'.

Preekschets Psalm 29:3

J.J.A. Doolaard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Psalm 29:3 Eerste zondag na Pinksteren Trinitatis De stem van de Heer... Schriftlezing: Psalm 29 Het eigene van de zondag Gezang 100 begint met de regel: ‘Er heeft een stem gesproken, de Heer was daar...

In vertrouwen opstaan en gaan

H. van Olst |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

naar Psalm 29, een sabbatspsalm. Vooral ook om via deze Psalm 29 bepaald te worden bij de stem van God, die over het water klinkt. Het is deze stem, die in dit lied zevenmaal klinkt, vol kracht. ‘Bóv...

Ceder

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

boek: Psalm 29; 92; 104; Gezang 30; Gezegend: 268; Psalmschrift: Psalm 29. b.Poëzie: Michel Coune, Bruidszangen bij het Hooglied, Averbode/Kampen 1992, blz. 37: 'Ons rustbed is het frisse groen'. Ida ...

Donder

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

laat Psalm 29 dat zien. Zevenmaal spreekt de psalm van de stem van de Heer. Dit aantal van zeven verwijst naar de totaliteit van het onweer; het onweer is zeer heftig. De zeven stemmen symboliseren d...

Regen

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

n als Psalm 29 en 65:10-14. De gedachte van God als de gever van regen is met allerlei andere geloofsaspecten verstrengeld, zoals zegen en vloek, verbondstrouw, vruchtbaarheid, toekomst, leven en dood...

Preekschets Psalm 96:1

J.J.A. Doolaard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

t van Psalm 29:lvv. en vers 9 en 10 van Psalm 93:1. Of het hier gaat om traditioneel gemeenschappelijk liturgisch materiaal uit een bestaande cultus is niet bewijsbaar. Of er sprake is van een cultisc...

Preekschets Psalm 114:7

W.M. de Bruin |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

wante Psalmen 29, 96 en 98; Gezang 219 (vers 4: ‘Maatslag der natuur...’) en Gezang 224 (motieven van Israël, exodus, woestijn, rots en water, Lvdk). Geraadpleegde literatuur Van de commentaren blijft...

Stilte

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

boek: Psalm 29; 62; 65; 73; 94; 96; 107:13; Gezang: 245; 325; 329; 491; Droom: 8; Eerste: 8; Gezegend: 13; 279; 294; Hoop: 59; Land: 29; Liefde: 77; Psalmschrift: 39; Zingend V: 11:4; 73:2; VI: 43; Zo...

Wind

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

boek: Psalm 29; 76:4; 104; 107:1115; 148:3; Gezang 245-246; 248; 377; 397; 445; 467; Alles II: 17; Bijbel II: 57; Eerste: 8; Droom: 41; Evangelie II: 23; Gezegend: 45; Liefde: 24; Land: 23; Zingend VI...

Heerlijkheid, eer, verheerlijking

M. Rotman |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

we in Psalm 29, waar het Hebreeuwse woord kavod verschillende keren voorkomt. De psalmist roept op de Here eer/heerlijkheid te brengen (in vers 9c wordt hieraan gehoor gegeven). Op het eerste gezicht ...