Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

21 resultaten voor '"Psalm 30"'.

Preekschets Psalm 30:7 - Dankdag

C. van Ekris |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Psalm 30:7 In mijn overvloed dacht ik: nooit zal ik wankelen. Schriftlezing: Psalm 30 Het eigene van dankdag Het eigenlijke doel van deze eredienst is dat wij toekomen aan het danken. Dankbaarheid is ...

Preekschets Romeinen 6:8

R. van den Beld |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

zing: Psalm 30 (graf én leven) en Matteüs 28:16-20 (doopbevel en belofte). Liederen: Psalm 33:1, 7 en 8; Gezang 63 (Lvdk); Gezang 64 en 78 (Tt). Geraadpleegde literatuur Karl Barth, De brief aan de Ro...

Preekschets Psalm 115:17,18 - Stille zaterdag

C.J. de Ruijter |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

iden: Psalm 30, 49, 88, 94. Die psalmen kunnen ook gezongen worden. Zie ook Lvdk Gezang 195. Tegelijk mag in deze dienst, hoe aarzelend misschien ook, ruimte komen voor de lofzang. Uiteraard is hier w...

En de hemel is de aarde, ze vallen samen zonder grens

R. Smit |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

ls in Psalm 30:4. Hier gaat het echter om iemand die bijna dood was, en dus bijna in de sjeol beland was. Gelijk een wolk verdwijnt en wegdrijft, zo stijgt wie in het dodenrijk nederdaalt, niet weer o...

Preekschets Psalm 116:8a

W.M. de Bruin |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

dood (Psalm 30, 118). Verder Gezang 268, 406, 454 en paasliederen als Gezang 216 en 217 (Lvdk). Geraadpleegde literatuur Het genoemde citaat van Miskotte is te vinden in: K.H. Miskotte, Verzameld Werk...

Preekschets Handelingen 9:18b

C.M. van Loon |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

In de Psalmen 30 en 116 is sprake van opstanding uit de banden van de dood, uit deze Psalmen kan worden gelezen of gezongen. Uit het Lvdk zijn als Gezangen geschikt: 87, 169, 217, 436, 440, 451, uit d...

Vroomheid

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

2:9, Psalm 30:5 en 31:24 wordt 'gunstgenoten' vertaald. Dit woord is een weergave van chesed, in onze vertalingen meestal (passief) weergegeven met 'genade', 'gunst' of 'barmhartigheid'. Waarschijnli...

Overredingstrategieën in Hethitische, Babylonische en Israëlitische gebeden

P. Sanders |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

6 en Psalm 30 brengt een individu deze ‘pleitgrond’ onder woorden (6:6; 30:10). Zie verder ook Ps. 115:17 en Jes. 38:18-19. Ps. 30:10 gebruikt de aanduiding ‘stof (nss?) voor de gestorvenen. Het gebe...

Preekschets 2 Samuël 21:14c

P.L. de Jong |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2003

ngen: Psalm 30; 65; 85; 86; 123; Gezang 17 5; 187; 190; 48 I :4. Geraadpleegde literatuur Van de gebruikelijke handboeken en commentaren, waarvan een aantal ons helaas aan ons zelf overlaat - geen Cal...

Nacht

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

meer Psalm 30:6; 90:6; Ezechiël 24:18. h.Veelzeggend zijn de tijdsaanduidingen rond Jezus' dood en verrijzenis. Dag en nacht, morgen en middag met daar tussenin de cruciale middag, waarbij licht en d...