Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

31 resultaten voor '"Psalm 31"'.

Schoftentuig!

P. van Veldhuizen |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

we in Psalm 31:18 in de Nieuwe Bijbelvertaling. En in de NBG-vertaling 1951 wordt de prachtige intieme Psalm 139 zelden in haar geheel voorgelezen, omdat de dichter in vers 19 plotseling uitroept: ‘O ...

Veiligheid, bescherming, burcht, rots, schuilplaats

G. Kwakkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

ur in Psalm 31 (zie vs. 4v). De psalmist, David, wordt gekweld door verdriet en smaad (vs. 10-12). Vijanden staan hem naar het leven (vs. 5a, 9a, 14, 16, 21). Daarom neemt hij de toevlucht tot God, wa...

Preekschets Handelingen 28:30,31 - 5e zondag van de zomer

G.C. den Hertog |

PreekWijzer |

Preekschets |

zing: Psalm 31 Psalm 31:1,12,15,17,19 Psalm 86:2,7 Psalm 142:1,4,6,7 Lied 146a:1,4,5 Geraadpleegd C.K. Barrett, Acts Vol. II, Ch. 15-28, (The International Critical Commentary), Edinburgh 1998. J. van...

Wezenzondag

D. van Leeuwen-Assink |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

b-24, Psalm 31:1-9, Openbaring 22:12-21 en Johannes 14:15-21 ...

Preekschets Handelingen 7:56

H.J.C. Wilschut |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

l van Psalm 31. Daarmee gaf Hij zijn leven bij God in bewaring. Vol vertrouwen dat zijn leven veilig was bij God, dat Hij het ongeschonden zou terugkrijgen: Pasen! Die verwachting heeft Stefanus op zi...

Preekschets Deuteronomium 28:8

A.P.J. van Ligten |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

ing’, Psalm 31:3. Uitleg Deuteronomium 28 is het langste hoofdstuk van het vijfde bijbelboek. In veertien verzen wordt er gezegend en in vierenvijftig vervloekt. In deze preekschets houden we (dat is ...

Preekschets Lucas 23:43-44 - Stille Zaterdag

L. de Ronde |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

e uit Psalm 31:6 op de lippen: ‘Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.’ Daar kunnen nog aan toegevoegd worden de woorden die Jezus tot de vrouwen van Jeruzalem spreekt: ‘Zalig, de onvruchtbaren, de...

Schorpioen

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

boek: Psalm 31; 41; 64; 72; 89; 119: 41, 55, 61; Gezang 107; 237; 310; Bijbel III: 2; Evangelie: 37; Gezegend I: 37; Leven: 9; Zlicht: 25. b.Poëzie: Muus Jacobse, Het oneindige verlangen, Nijkerk 1982...

Wierook

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

boek: Psalm 31; 66; 115; 141; Gezang 111; 137; 145 (= Gezangen: 590; Liturgie: 508); 153; 166 (= Gezangen 604; Liturgie: 479); Bijbel I: 48; Evangelie: 10; Liturgie: 597. b.Poëzie: Michel Coune, Bruid...

Preekschets Hebreeën 11:11

M.A. van der Burg-Los |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

ingen Psalm 31:1, 4, 15; 66:1, 3; 128:1, 2, 3; Gezang 375:1, 4, 6, 7; 103; 447:1, 2, 4; 409:1, 2, 5. Geraadpleegde literatuur Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament, Wageninge...