Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

23 resultaten voor '"Psalm 32"'.

'Zolang ik zweeg kwijnde mijn gebeente weg'

P. Schelling |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

titel van dit artikel zal velen bekend in de oren klinken. Hij komt rechtstreeks uit de Bijbel, uit Psalm 32:3 (NBG-vertaling). De woordkeus is welluidend en het ritme ligt goed in het gehoor. De dichtregel...

Preekschets Lucas 18:14

A.W. Velema |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

vandaag. Dat lijkt me het springende punt in een stevige preek. De lezing uit het Oude Testament, Psalm 32, zal men ook als expressie van verbijstering verstaan. Ook hier kan de predikant haar/zijn hoorders...

Vergeving

G.C. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

die duidt op een 'wegdragen' (van de ontstane schuld), zoals in Genesis 50:17, Numeri 14:18v en Psalm 32:1, 5. De term 'avar heeft de specifieke betekenis 'voorbij doen gaan' (vgl. 2 Sam. 24:10). In Micha...

Anker

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

De haven is hier metafoor voor veilig thuiskomen, bij God, door God. Praxis a.Liederen: Liedboek: Psalm 32; 107; Gezang 116; 274; 325 (= Zolang: 21; Liturgie: 503); 345; 360; 440; Zingend III: 33. b.Poëzie:...

Preekschets Johannes 4:39

J.M. Cooiman-Bouma |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

ervaren. Liturgische aanwijzingen Als tweede lezing stel ik voor Genesis 3:6-13. Om te zingen: Psalm 32, 51, 139; LB 446, Opw 518 Geraadpleegde literatuur Dietrich Bonhoeffer, Verborgen omgang, Biecht...

Preekschets Micha 7:19 - Oudjaar

D.J.K.G. de Ruiter |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

aanwijzingen
 Psalm 90 (NLB 90 of 90a) is een klassiek lied voor oudjaar. Voorts valt te denken aan psalm 32 (NLB 32) of Psalm 103 (NLB 103 of 103c).
Wat algemenere lied voor oudjaar is LB 396: Het oude jaar...

Preekschets 2 Petrus 3:13 - Viering Heilig Avondmaal

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

voleindingszondagen. Liturgische aanwijzingen Lezing Oude Testament: Jesaja 65:17-25. Liederen: LvdK Psalm 32:3 en 4; 111: 1, 5 en 6; 130:3 en 4; 145; Gezang 63; 115; 288; 300:6; Evangelische Liedbundel, 405;...

Preekschets Johannes 8:11

A.W. Velema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

lezing op deze zondag. Liturgische aanwijzingen Lezing Oude Testament: Psalm 42 en 43. Liederen: LvdK Psalm 32; 143; 129; Gezang 176. Uit ZG I lied 25 ‘Wie zal voor God verschijnen?’ en 53 ‘Straf mij in uw gramschap...

Zomer

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

niet altijd scherp zijn. De inhoud 'zomer' heeft het in Genesis 8:22; Amos 3:15; Zacharia 14:8; Psalm 32:4; 74:17; Spreuken 6:8; 10:5; 26:1; 30:25. Daarnaast geeft het 'zomervruchten' (2 Sam. 16:1-2; Jes...

Preekschets Galaten 2:19

J.F. Schuitemaker |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

voor het gebed en aan Jezus denkt, komt alles goed.’ Liturgische aanwijzingen Te denken valt aan Psalm 32:3; 95:1; Gezang 305; 330; 402. Geraadpleegde literatuur Dr. P.A. Van Stempvoort, De brief van Paulus...