Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

24 resultaten voor '"Psalm 32"'.

'Zolang ik zweeg kwijnde mijn gebeente weg'

P. Schelling |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

, uit Psalm 32:3 (NBG-vertaling). De woordkeus is welluidend en het ritme ligt goed in het gehoor. De dichtregel, in genoemde vertaling, komt indringend bij me binnen. Hij ontroert en beroert me, ook ...

Preekschets Lucas 18:14

A.W. Velema |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

ment, Psalm 32, zal men ook als expressie van verbijstering verstaan. Ook hier kan de predikant haar/zijn hoorders openingen bieden door te wijzen op een enkel detail, het zwijgen over het kwaad lever...

Anker

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

boek: Psalm 32; 107; Gezang 116; 274; 325 (= Zolang: 21; Liturgie: 503); 345; 360; 440; Zingend III: 33. b.Poëzie: Hans Bouma, MijnGod, Kampen 1997, blz. 144: 'Veilig'. Van der Graft,Mythologisch, Baa...

Preekschets Johannes 4:39

J.M. Cooiman-Bouma |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

ngen: Psalm 32, 51, 139; LB 446, Opw 518 Geraadpleegde literatuur Dietrich Bonhoeffer, Verborgen omgang, Biecht en avondmaal, 110-122 ...

Vergeving

G.C. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

8v en Psalm 32:1, 5. De term 'avar heeft de specifieke betekenis 'voorbij doen gaan' (vgl. 2 Sam. 24:10). In Micha 7:18v komen alle drie genoemde termen samen voor, en ondersteunen en versterken ze el...

Preekschets Johannes 8:11

A.W. Velema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

LvdK Psalm 32; 143; 129; Gezang 176. Uit ZG I lied 25 ‘Wie zal voor God verschijnen?’ en 53 ‘Straf mij in uw gramschap niet’. Het verdient uiteraard aanbeveling de psalmen 42 en 43 op creatieve wijze...

Preekschets 2 Petrus 3:13 - Viering Heilig Avondmaal

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

LvdK Psalm 32:3 en 4; 111: 1, 5 en 6; 130:3 en 4; 145; Gezang 63; 115; 288; 300:6; Evangelische Liedbundel, 405; ZG I en II, 88. Geraadpleegde literatuur Zie de literatuur bij de eerste schets in dez...

Preekschets Galaten 2:19

J.F. Schuitemaker |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

t aan Psalm 32:3; 95:1; Gezang 305; 330; 402. Geraadpleegde literatuur Dr. P.A. Van Stempvoort, De brief van Paulus aan de Galaten, Nijkerk 1979 en Henri Nouwen, Gracias, Dagboek uit Latijns-Amerika, ...

Preekschets Matteüs 6:12

W. Klouwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

an de Psalmen 32; 51; 85; 90:8; 130 en aan de Gezangen 187; 470. Geraadpleegde literatuur F.H. Breukelman, Bijbelse Theologie III/2 De Koning als Richter, Kampen 1996. ...

Preekschets 1 Korintiërs 5:6a

A.A. Prosman |

Postille |

Preekschets |

eren: Psalm 32; 25:3, 4; 50:10. Er zijn verschillende gezangen uit de tijd voor Pasen, die hier gekozen kunnen worden. Geraadpleegde literatuur Het commentaar van Anthony C. Thiselton, The First Epist...