Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

38 resultaten voor '"Psalm 33"'.

Preekschets Psalm 33:5b

W.M. de Bruin |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Psalm 33:5b Misericordia Domini Van de trouw van de Heer is de aarde vervuld. Schriftlezing: Psalm 33 Het eigene van de zondag Psalm 33 is in de kerkelijke liturgie nauw verbonden met de tweede zondag...

Preekschets Psalm 33:5

S. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Psalm 33:5 Misericordia Domini Van de trouw van de heer is de aarde vervuld. Schriftlezing: Psalm 33 Het eigene van de zondag Specifiek het vijfde vers van deze psalm heeft ook de tweede zondag van de...

Wachten op kracht uit de hemel

H. Fortuin |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

35-48 Psalm 33 zingt de lof Gods. Zijn trouw vervult de aarde (33,5b), wat Hij beraamt, blijft (33,11b). Zo zingen mensen zich in een woelige wereld boven hun gevoel van Godverlatenheid uit. Jeremia k...

Zomeruittocht

N. Vlaming |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

hoop Psalm 33 geeft stem aan het gezamenlijk inzicht dat de Heer te allen tijde betrouwbaar is, en daarom verwachten wij ‘vol verlangen de Heer. (…) om Hem is ons hart verblijd, op zijn heilige naam ...

Preekschets Matteüs 6:9a

A. Driebergen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

5-14; Psalm 33 Het eigene van de zondag Het is de zesde zondag van Pasen. De naam ‘Bidt’ is niet ontleend aan de beginwoorden van een antifoon bij de aanvangspsalm, maar heeft zijn oorsprong waarschij...

Preekschets Handelingen 3:26

J.H. Hamoen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

n met Psalm 33, die Gods goedertierenheid bezingt met liederen en instrumenten. De lezing uit Handelingen 3 sluit daar in de preek van Petrus goed bij aan. Zie ook de opmerkingen bij de preekschets va...

Preekschets Romeinen 6:8

R. van den Beld |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

eren: Psalm 33:1, 7 en 8; Gezang 63 (Lvdk); Gezang 64 en 78 (Tt). Geraadpleegde literatuur Karl Barth, De brief aan de Romeinen, Amsterdam 2008; Günther Bornkamm, Paulus, Stuttgart 1969; James C. Dunn...

David en zijn zonen

K. Ritsert |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

r. 4, Psalm 33&34, Hilversum 2007, 13. In Spreuken (10,25) staat dat rechtvaardigen het fundament van de wereld vormen. Martin Buber: ‘(...) omdat hij met zijn werken onophoudelijk de uitstorting van ...

De doortocht door de dood naar het leven

M. de Vries |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

-2,3, Psalm 33:6-9, Genesis 22:1-18, Psalm 16:5-11, Exodus 14:15-15:3 en Jesaja 54:4-14 ...

20. Getekend en hoopvol

E. Talstra |

Talstra, E. |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2017

red. (Psalm 33:16). En zo doet hij zijn intocht in Jeruzalem. Sommige vertalingen zien nu ook de koning zelf als een echte vredesvorst alle wapentuig wegdoen: ‘Hij zal de strijdwagens vernietigen’. De...